Sirris stoomde in 2018 1240 bedrijven klaar voor de toekomst

Marie-France Rousseau

Sirris helpt technologische bedrijven hun business, product en fabriek dankzij innovatie 'futureproof' te maken. In 2018 slaagden we erin om met onze 150 technologische experts niet minder dan 1.325 projecten uit te voeren bij 1.240 bedrijven. We ondersteunen hen bij het maken van de juiste technologische keuzes, met behulp van proof-of-concepts, haalbaarheidsstudies, realisatie en implementatie van hun innovatieve ideeën.

We richten ons op specifieke thema’s, die een antwoord bieden op collectieve uitdagingen en waarin de bedrijven moeten investeren om ook in de toekomst succesvol te zijn. Dit binnen de drie grote pijlers 'product', 'factory' en 'business'. In 2018 kwamen zo'n 1.240 grote en kleinere bedrijven uit tal van sectoren bij Sirris te rade met de meest uiteenlopende cases.

Om zelf up-to-date te blijven en zelfs een stap voor te blijven in innovatie, stappen we zo veel mogelijk in nationale en internationale collectieve R&D-projecten. In 2018 waren dat er niet minder dan 130. De uitdagingen waarop we ons focussen, zijn onder meer de impact van data-innovatie ter ondersteuning van bedrijfs- en productieprocessen, operatorondersteuning op de productievloer dankzij allerlei technologieën, de meerwaarde van slimme, lichte en microproducten, en hoe deze te produceren. Dit alles steeds in het ruime kader van ‘Industrie 4.0’.

Daarom investeerden we het voorbije jaar meer dan 2 miljoen euro in nieuwe high-tech infrastructuur. Zo gingen heel wat middelen naar de uitbouw van de Product Development Hub, die krachten en kennis van verschillende expertises en labo's bundelt, en ook onze inspanningen richting 'smart & digital production' kregen een boost. Op die manier willen we onze bedrijven de nodige hulp kunnen blijven verzekeren naar de toekomst toe.

Lees er alles over in ons jaarverslag 2018.

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be