PITS Modular Lighting

Modular Lighting Instruments

Jaarverslag case
Thomas Vandenhaute

Refurbishing in modulaire architecturale verlichting

Modular Lighting Instruments wilde graag inzetten op refurbishing, maar voor een producent van hoogkwalitatieve designverlichting is dat geen vanzelfsprekende stap. Waar liggen de kansen? Hoe ziet de businesscase eruit? Dankzij de begeleiding en expertise van Sirris kon een intern team op een gestructureerde manier aan de slag met circulariteit.

Een nieuw team voor productlevensduurverlenging

Bij Modular Lighting Instruments zijn duurzaamheid en aandacht voor milieubewuste initiatieven een deel van het DNA. De organisatie wil actief bijdragen aan een groenere economie (door hergebruik) en meer energiezuinige lichttoepassingen (bijv. ledverlichting vs. klassieke technologieën).

Een nieuw team heeft de mogelijkheden van productlevensduurverlenging onderzocht (remanufacturing, refurbishing, upgrades, retrofits, etc.). In samenwerking met Sirris kon Modular Lighting Instruments een klein team samenstellen van medewerkers met complementaire specialisaties: projectmanagement, kwaliteit, product- en marktkennis, klantenrelaties en aftersales-service. Zij kregen de nodige middelen om interne en externe data te verzamelen.

Kennis en inzichten benutten en vergroten  

Modular Lighting Instruments had al vele ideeën rond circulariteit klaar. Sirris hielp om deze te structureren, begrippen te verklaren, en de juiste richting en stappen te formuleren. Het team besefte ook dat zowel het type product (productgroep) als het type klant (klantensegment) en de verschillende verkoopkanalen elk hun eigen kansen en uitdagingen bieden. Het huiswerk na de kick-off was duidelijk: onderzoeken welke klantensegmenten en producttypes de grootste impact kunnen hebben.

Daarbij voorzag Sirris gepaste begeleiding: voor welke productgroepen en klantensegmenten is levensduurverlenging zinvol? Op basis van die inzichten bedacht Modular Lighting Instruments in een recordtempo nieuwe concepten, upgradekits en modulaire oplossingen voor bestaande designs.

In deze fase is er nog geen behoefte aan gedetailleerde data of haalbaarheidsanalyses. Het vertrouwen in de kennis en ervaring van de experts is voldoende. In latere stadia zullen de overige onzekerheden en technologische uitdagingen gedetailleerder worden onderzocht.

Praktijkgerichte aanpak

Samen met Sirris ontwikkelde Modular Lighting Instruments een driestappenplan:

  1. Beginnen met een helder einddoel: een duurzame bedrijfsvoering gericht op levensduurverlenging en energiebesparing, met een terugverdientijd van minder dan twee jaar.
  2. Voortbouwen op wat er al is: Door gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring krijgt het team vertrouwen en kunnen ze haalbare vervolgstappen identificeren. Collega’s worden betrokken voor extra waardevolle input, waarbij de focus ligt op klantcontact, ervaringen met upgrades en modulariteit.
  3. Kortetermijnacties bepalen: kleine gerichte acties die direct uitvoerbaar zijn en bijdragen aan het einddoel.

Via die methode kon Modular Lighting Instruments een nieuw verdienmodel creëren om een bepaalde productgroep duurzamer te maken. De levensduur werd verlengd zonder extra investeringen van de klant, dankzij energiebesparingen met energie-efficiëntere bronnen. Tegelijkertijd levert dit het bedrijf wel extra opbrengsten op.

Vertrouwen en context als hefboom voor iteratieve besluitvorming

Naarmate het team vooruitgang boekt, heeft het natuurlijk ook beslissingen van de directie nodig. Die gaan meestal over extra investeringen in tijd en middelen voor de volgende stap, zoals een eerste pilootproject voor een specifiek product. Het gaat hierbij niet om een go of no-go voor een businesscase, maar om beslissingen die de risico’s verkleinen en de potentiële impact duidelijker maken. Omdat de directie vertrouwen heeft in het team, worden deze beslismomenten gezien als bevestigingen van de algemene vooruitgang.

 

 

Jaarverslag 2023: Alweer een jaar vol innovatie!

2023 was voor Sirris een jaar vol aanpassingen, maar vooral een jaar van innovatie en optimalisaties.  

Van het stimuleren van innovatiediensten tot verdere verdieping in energietransitie en productie, we zijn druk bezig geweest. Meer dan 1.200 innovatieprojecten werden afgerond, een selectie van 13 industriële cases vindt u terug in ons jaarverslag. En tot slot, laten we vooral onze sprong naar Generative AI niet vergeten, wat echt een game-changer is...

Lees het volledige jaarverslag hier

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be