Closed

AI4DETAIL | Artificial Intelligence for DistributEd asseT usAge monItoring & anaLysis

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door
Het doel van AI4DETAIL is expertise rond het verzamelen en inzetten van data over producten in het veld versneld te introduceren bij een ruime doelgroep van bedrijven. Dit gebeurt door de opbouw en transfer van kennis, onder meer via de organisatie van masterclasses en inspirerende seminaries, het aanbieden van een technologisch experimenteerplatform, het organiseren van interactieve ‘bring-your-own-data’-sessies en het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten.

Context

Producten worden vandaag meestal ontworpen, ontwikkeld en onderhouden zonder gedetailleerde kennis over wie ze gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke omstandigheden. Gevolgen hiervan zijn overontwerp en extra kosten, omdat conservatieve en ongegronde veronderstellingen worden gehanteerd, het niet vinden van fouten en lange doorlooptijden, doordat de context van defecten moeilijk te reconstrueren en begrijpen is, eindeloze subjectieve discussies rond garanties en betrouwbaarheid, aangezien verkeerd gebruik moeilijk te bewijzen is, ...

Digitalisering biedt een opportuniteit om dit te verbeteren, door op grote schaal en op continue wijze data te verzamelen over hoe producten in het veld precies gebruikt worden en deze data via AI- en ML-technieken te exploiteren.

Doelen

AI4DETAIL zal technologische en niet-technologische expertise rond het verzamelen en inzetten van data over hoe producten in het veld gebruikt worden versneld introduceren bij een ruime doelgroep van bedrijven. Het zal de nodige technologie verwezenlijken om gedistribueerde gebruiksdata efficiënter te verzamelen en slimmer in te zetten, en daarnaast bedrijven ondersteunen bij het opzetten van experimenten en projecten met deze nieuwe technologieën. Dit via het opbouwen en overbrengen van kennis, onder meer door de organisatie van masterclasses en inspirerende seminaries, het aanbieden van een technologisch experimenteerplatform, het organiseren van interactieve ‘bring-your-own-data’-sessies en het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten.

De realisatie van het AI4DETAIL-platform zal:

 • bedrijven inspireren en hen bewustmaken van de mogelijkheden van het exploiteren van gebruiksdata, via voorbeeldcases en inspirerende seminaries,
 • bedrijven ondersteunen bij het inschatten van de technologische en niet-technologische uitdagingen en risico’s, via demonstratoren en masterclasses,
 • bedrijven aanzetten tot actieve experimentatie, via een experimenteerplatform en interactieve ‘bring-your-own-data’ sessies,
 • bedrijven ondersteunen bij het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten. 

Doelgroep

Dit project beoogt maakbedrijven die een eigen product maken, aangevuld met bedrijven die een specifieke rol vervullen in de complexe waardeketen:

 1. technologie-aanbieders die een technologische component bieden die door maakbedrijven geïntegreerd wordt in hun producten,
 2. bedrijven die (een aantal van) deze producten aanschaffen en exploiteren,
 3. bedrijven die het operationeel gebruik en het onderhoud van deze producten verzekeren voor hun gebruikers ('O&M-partners'),
 4. daarnaast behoren ook bedrijven die AI-gerelateerde technologische oplossingen aanbieden tot de doelgroep.

Ondernemers en kmo's kunnen altijd tot het project toetreden.

Aanpak

Binnen het project zal een pilootinfrastructuur worden opgezet om experimentatie mogelijk te maken en (niet-)technologische uitdagingen aan te gaan, gerelateerd aan: intelligente datareductie, opportunistische datatransfer, gedistribueerde intelligentie en technologisch-wettelijke aspecten.

Wat mogen bedrijven verwachten:

 • een caseboek met inspirerende industriële voorbeelden
 • een handboek met een beschrijving van technologische en niet-technologische uitdagingen, risico’s en beperkingen, specifieke richtlijnen voor oplossingspistes en inzichten gebaseerd op ervaringen hiermee.
 • De organisatie van zes masterclasses en seminaries, met als doel de uitwisseling van kennis en ervaring rond technologische, economische en juridische aspecten van het exploiteren van gebruiksdata
 • De organisatie van vier interactieve hands-on sessies, waarbij deelnemers op interactieve wijze begeleid worden bij experimenten met hun eigen data.

Referentie

VLAIO COOCK AI4DETAIL, HBC.2019.2499

Meer informatie over onze expertise

Timing

apr 2020 - mrt 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be