hands holding ground and plant

Waak maakt ambities richting circulaire economie waar

13 juni 2022
Case
Thomas Vandenhaute

Maatwerkbedrijf WAAK wilde uitzoeken hoe het zijn maatwerkers nog meer kan inzetten om de circulaire economie te ondersteunen. Hoe de bestaande kennis, expertise en infrastructuur benutten en versneld inzetten in de circulaire economie?

Als maatwerkbedrijf heeft WAAK een erg breed activiteitenpakket van industriële assemblage, montagewerk, verpakkingswerk en diensten op locatie. Hierbij zet het heel wat hightech en kennis van materialen en productietechnologieën in. Het kent een geïntegreerde aanpak, startend met activiteiten in co-engineering en zelfs productontwikkeling tot en met de productie en verpakking voor derden. Ten slotte zet het bedrijf ook in op herstelling en remanufacturing van onder meer de toestellen voor slimme kilometerheffing.

Van goesting naar circulaire acties

De ambitie bij de start begin 2020 was ambitieus: jobcreatie voor 15 voltijdse medewerkers in 2 à 3 projecten tegen eind 2021, het circulaire denken vergroten binnen de organisatie en het realiseren van interne projecten gericht op materiaal- en energiebesparing, het verlengen van de levensduur van machines en een verhoogd hergebruik en recyclage van materialen.

De begeleiding van Sirris was erop gericht om de energie, interesse, ambitie en dus goesting voor circulaire acties te vertalen naar concrete acties en exploratietrajecten. De aanpak begon met een brede oproep bij het personeel naar interesse in circulaire economie. Vanuit de groep geïnteresseerden werd een viertal groepjes gevormd, waarmee we een interactief traject doorliepen. Ze verkenden de praktische vertaling van de circulaire principes voor hun expertise, identificeerden een aantal ideeën, selecteerden een beperkt aantal voor verdere exploratie, en ook de externe stakeholders werden bevraagd. Verschillende tools, templates en werkvormen verzekerden dat deze hands-on en ervaringsgedreven aanpak ook reële lessen opleverde. De rol van Sirris in deze oefening was het scheppen van een kader, het aanreiken van kapstokken en tools en het oefenen ermee, om zo ervaring op te doen met anders, circulair denken.
 

Aan het einde van het korte traject werd de nood zichtbaar om ook binnen de organisatie een structuur en formelere aanpak op te zetten. Niemand kan dergelijke projecten bovenop zijn dagelijks werk blijven uitvoeren, er is een minimum aan tijd en soms ook budget nodig om ideeën tot op een concreet niveau te exploreren en uit te proberen.

Circulaire realisaties

Intussen heeft WAAK een formeel CE- projectteam van zeven personen die de initiatieven wekelijks bespreken en die maandelijks terugkoppelen naar de brede groep. Het team krijgt een beperkt budget per project voor de exploratie en uitwerking van het project. Alles wordt overzichtelijk samengebracht op een centraal planbord.

De aanpak leidde op een dik half jaar tijd tot meer dan tien trajecten. Vervolgstappen zijn de verdere uitbouw en de communicatie van de succesverhalen, zowel naar intern betrokkenen als naar externe stakeholders.
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be

Lees onze cases in ons jaarverslag 2021

Als 2020 bij veel ondernemingen gekenmerkt werd door vertwijfeling en het ontwrichten van hun gekende business, en dit door het hard toeslaan van een pandemie, dan is 2021 zeker te kenmerken door een ongeziene veerkracht bij diezelfde ondernemingen. Maar in 2021 ontstonden ook enkele belangrijke inzichten ten gevolge van deze ingrijpende gebeurtenissen.