Zo laat u het verschil tussen afvalstroom en grondstof verdwijnen

Thomas Vandenhaute

Wilt u meer halen uit bepaalde van uw afval- en nevenstromen en zo kostenreducties realiseren? Of bent u op zoek naar een secundaire grondstof of materiaal om uw product uit te vervaardigen? U bent zeker niet de enige! En u kunt daarbij rekenen op gepaste ondersteuning.

Vele maakbedrijven zijn ernaar op zoek hun afval- of nevenstromen een zo hoogwaardig mogelijke toepassing te geven. Hun gemeenschappelijke, grote uitdaging is in contact komen met bedrijven of organisaties die op zoek zijn naar secundaire grondstoffen. Anderzijds zijn er ook bedrijven die openstaan om secundaire grondstoffen in te zetten. Hun gemeenschappelijke uitdaging is het vinden van geschikte nevenstromen.

Het lijkt dus eenvoudig om beide groepen van bedrijven elkaar te laten ontmoeten op een virtueel matchmaking-platform. Niets is minder waar. Voor elk van de potentiële matches zijn heel wat randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo zijn de volumes, batchgrootte en frequentie, kwaliteiten, conditionering, vorm en verpakking, logistieke factoren, … allemaal erg belangrijke elementen om tot een geslaagde match te komen. Daarenboven zijn er zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde bijna steeds aanpassingen aan het proces noodzakelijk om deze secundaire grondstoffen effectief te kunnen benutten. Met andere woorden, er zijn heel wat vragen, antwoorden en afstemming noodzakelijk om zo’n materiaalstroom optimaal te valoriseren.               

Online platform voor vraag en aanbod

Het goede nieuws is dat er zo’n matchmaking-platform bestaat dat een belangrijke basis kan zijn voor concrete matchmaking: op het online platform Smartsymbiose ontmoeten vragers en aanbieders van materialen elkaar. Via de website kunt u uw nevenstroom (uw aanbod) kenbaar maken; hoe meer info u verschaft (over de kwaliteiten, materiaalcertificaten, volumes, lengtes, …), hoe meer kans u maakt op interesse van andere bedrijven (opgelet: deze website raadpleegt u best via Chrome-webbrowser). U kunt er ook nevenstromen van andere ondernemingen vinden om in te zetten als alternatieve grondstof. U vergroot zo uw kennisnetwerk met het oog op hoogwaardige materiaalvalorisatie. U beperkt tegelijk uw afvalkost én creëert 'nieuwe' materiaalopbrengsten.

Het platform richt zich naar een brede en diverse doelgroep, onder meer naar bedrijven en naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen. Vooral bedrijven met een nood aan specifieke materialen, een vraag naar kleine hoeveelheden, naar specifieke maten, aanbieders van specifieke verwerkingsmethode, … zoals startups, kunnen hier snel de vruchten van plukken.

Voorbeeld van zo’n matchmakingproces

Een sprekend voorbeeld van hoe kostenefficiënt afval- en nevenstromen te lijf gaan, is de aanpak van zaagresten of resten van plaatmateriaal. Het doel is het maximaliseren van de validatie van reststukken, zoals de zaagresten van buizen, staven en profielen. Dit door deze aan te bieden als een nevenstroom die mogelijk nog waardevol is voor andere bedrijven.

Een succesvolle aanpak verloopt meestal gefaseerd:

  • In een eerste fase is er de prioriteit in contact te komen met een of meerdere potentiële klanten met interesse voor deze materialen of reststromen.
  • Pas in een vervolgfase (na een eerste bespreking) kunnen praktische afspraken worden gemaakt rond de specificaties (materiaal, vorm, volume, lengtes,…), opslag, verpakking, transport,…
  • Daarna kunt u de gemaakte afspraken naar eenvoudige processen in de fabriek vertalen: bijvoorbeeld, alle reststukken moeten een minimale lengte hebben en deze worden dan in een specifieke bak verzameld. Daarbij gebeurt de opslag onder een afdak, het transport door de klant.

Een gelijkaardige aanpak kan gebruikt worden voor andere afvalstromen, zoals bijvoorbeeld verfresten, …

Registreer ook uw aanbod en vragen op het Smartsymbiose platform! Alleen zo kunt u het potentieel ervan nagaan. Als gedurende uw matchmakingproces bepaalde hindernissen opduiken, zijn we bereid u daarbij verder te ondersteunen, zodat we samen maximaal secundaire grondstoffen kunnen redden.

Vanuit Sirris verlenen we onze steun aan dit initiatief van VITO en OVAM. Zo nemen we binnen het project AFVALorisatie een filmpje op bij een bedrijf, waarin de waarde van dit project aan bod zal komen. Wordt dus vervolgd.

(Bron beeld bovenaan: OVAM)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be