AIPathfinder

Vul onze vragenlijst in rond slimme digitalisering in voedingsbedrijven!

28 september 2022
Artikel
Bart Verlinden
In het project AI PathFinder willen we de Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen bij het uitwerken van hun AI-strategie. Uw inbreng is hierbij van uiterst belang voor ons! Vul onze vragenlijst in en geef ons meer inzicht in het gebruik van slimme datatechnologieën in de voedingssector.

Dat een digitale transformatie noodzakelijk is om te groeien en concurrentieel te blijven, dat weten de meeste voedingsbedrijven ondertussen. Veel bedrijven ondervinden uitdagingen rond het capteren van de juiste data, het identificeren van hun belangrijkste noden inzake data en het correct verwerken van deze data. Een keuze maken uit het grote aanbod aan mogelijkheden in artificiële intelligentie (AI) is dan ook moeilijk. Uitgezonderd de grote bedrijven hebben voedingsbedrijven onvoldoende eigen expertise in de verschillende digitale mogelijkheden.

Daarom start Flanders’ FOOD samen met Sirris, imec, UGent, Hogeschool West-Vlaanderen en VEG-i-TEC het COOCK-project AI PathFinder op. Hiermee willen we vanuit de noden en uitdagingen van voedingsbedrijven onderzoeken hoe AI al dan niet een meerwaarde kan betekenen en hoe machinebouwers, technologieaanbieders en voedingsbedrijven succesvol kunnen samenwerken om toekomstige AI-projecten mogelijk te maken.

Maak van uw nood onze zaak!

Om de noden en uitdagingen rond slimme datatechnologieën in de voedingssector zo goed mogelijk in kaart te brengen en essentiële inzichten te creëren, hebben we een vragenlijst opgesteld. U kunt ons helpen door deze vragenlijst in te vullen. Deze enquête is bestemd voor bedrijven uit de voedingssector, machinebouw en AI/data-technologieleveranciers. Invullen duurt hooguit 5 minuten. U mag de vragenlijst gerust intern doorsturen, zodat verschillende aspecten gecapteerd kunnen worden.

Vul hier onze vragenlijst in!

 

Flanders'Food_Sterkgroeien

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be