Televil en Mivavil exploreren hoe afvalstromen gevaloriseerd kunnen worden

Thomas Vandenhaute

Je afvalberg verkleinen en meerwaarde creëren door materiaal te recycleren tot nieuwe producten is een duurzame doelstelling. Deze verwezenlijken blijkt in realiteit niet altijd evident en bedrijven die een dergelijk project overwegen, hebben vaak heel wat vragen. Maatwerkbedrijven Televil en Mivavil zetten alvast een eerste stap, met de hulp van Sirris.

Maatwerkbedrijven Televil en Mivavil uit Vilvoorde wilden hun kennis verruimen om hun (kunststof)afval efficiënter te verwerken, indien mogelijk te valoriseren en zo de afvalberg verkleinen en extra werk creëren voor de doelgroep. Ze overwogen de recyclage van hun kunststofafval, afkomstig van verpakkingen, tot nieuwe producten.

De bedrijven wilden nagaan of het mogelijk was het afval te (laten) verwerken tot kleerhangers. Ze zochten informatie en advies rond het scheiden van kunststofafval, kwaliteit, verwerking, vervoer, enz. Eveneens waren ze op zoek naar partners voor dit initiatief.

Sirris gaf informatie, opende haar netwerk om op korte termijn van start te gaan en stelde een aanpak voor:

  • Breng de grootste opportuniteit in kaart.
  • Start met metingen uit te voeren.
  • Neem kleine stappen en tracht niet alles in één project op te lossen.
  • Leren is in eerste instantie prioritair over realiseren.
  • In een volgende fase kan je dan gerichter kiezen welke piste je verder wil uitwerken. Bijv. een product ontworpen door een externe designer op basis van de materialen die u ingezameld en gesorteerd heeft en dat via uw kanalen of andere verkocht wordt.

Kennisverruiming

Het startpunt was dus kennis verwerven over de afvalstromen. Dit door ze in kaart te brengen, te leren ze te verwerken en zo meer te weten te komen over kunststof recycleren. Informatie en inspiratie over afvalinzameling en -valorisatie zijn onder meer te vinden op de Sirris-blog, Cirkeltips, de website van het project AFVALorisatie, ...

Belang van partners

Belangrijk is te weten waar de eigen grenzen liggen en in dit perspectief partners met een brede kennis en netwerk te zoeken. Zo kunnen bepaalde taken worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Contact leggen met tot nog toe onbekende partners levert soms extra info op. Zo bleek voor Televil en Mivavil het enthousiasme van de academische wereld over de sociale economie een verrassing.

Op deze manier wordt het mogelijk de deuren voor innovatie te openen. Het is hierbij essentieel kleine stappen te nemen en ervoor te zorgen dat elke stap interactie met een andere partner genereert.

Met de input die Televil en Mivavil via Sirris kregen, konden ze aan de slag en namen ze enthousiast de handschoen op. De maatbedrijven wonnen advies in en namen contact met verschillende aangereikte partners, waaronder VKC-Centexbel, UAntwerpen en UGent. Zo konden nieuwe inzichten rijpen en vooral nieuwe acties opgezet worden. Ze schatten zo’n 75 procent van hun kunststofafval te kunnen afscheiden voor verdere verwerking, waardoor de afvalkost aanzienlijk kleiner kan worden. Ook zou er extra werkgelegenheid voor de doelgroep kunnen worden gecreëerd.

Niet-sectorgebonden aanpak

De aanpak van Televil en Mivavil is vergelijkbaar met die van kmo's uit de maakindustrie. Ook Wuyts, bewerker van materialen en producent van verscheidene producten, stelde zich open voor invloeden en inspiratie van buitenaf. Dit om de toenemende complexiteit in zijn aanbod het hoofd te kunnen bieden.

Dezelfde aanpak wordt ook door grotere bedrijven gehanteerd. Zo heeft ook Volvo Cars Gent brede samenwerking gezocht met kennisinstellingen, de academische wereld, afvalinzamelaars, verwerkers van specifieke nevenstromen, recyclers, …    

De sleutel tot doorbraken situeert zich dus op twee vlakken: een hands-on aanpak gericht op leren vanuit kleine experimenten en testen gecombineerd met het verruimen van de kennis en het netwerk.

De circulaire economie en het sluiten van de materiaalkringlopen krijgen terecht veel aandacht. Wilt u ook meerwaarde halen uit uw nevenstromen? Het project AFVALorisatie helpt u te lanceren!

(Bron foto: Televil, Mivavil)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be