Technologische innovatie vergt lef en creativiteit!

Press
Marie-France Rousseau

Belangrijke inzichten

In 2021 ontstonden ook enkele belangrijke inzichten ten gevolge van deze ingrijpende gebeurtenissen.

Vooreerst iets wat we eigenlijk al langer weten. Het belang van de maakindustrie in België - en bij uitbreiding in Europa - is enorm. In ons land alleen al is de sector goed voor 320.000 werknemers en 8,3 procent van het BNP. Het is dé motor van vernieuwing, herstel en relance. Als we onze maatschappelijke welvaart willen behouden én versterken, moeten we blijven investeren in deze bedrijven.

Daarnaast hebben we geleerd dat de diepgaande transformaties die onze maatschappij in een snel tempo overspoelen, door de pandemie niet zijn vertraagd, wel integendeel. Duurzaamheid staat meer dan ooit op de agenda van de ondernemingen. Gebeten door verantwoordelijkheidszin en ook gedreven door de zeer bewuste, kritischere consumenten, nemen onze bedrijven het voortouw in de groene transitie, en dit zowel op het niveau van bijvoorbeeld het circulaire gebruik van materialen en hernieuwbare energie, als voor het herorganiseren van de waardeketen. Daarnaast worden de bedrijven al langere tijd geconfronteerd met de digitale transitie. 2021 gaf hieraan een nieuwe extra dimensie. Het inzicht is gegroeid dat digitale technologieën een essentiële en cruciale hefboom zullen zijn om die groene transitie tot een goed einde te brengen. Voor de Europese Commissie zijn verduurzaming en digitalisering dan ook een twin transition, beide gaan hand in hand, versterken elkaar en geven bedrijven ook ongeziene opportuniteiten.

Als derde punt onthouden we dat technologische innovatie in deze tijden een bijna dwingende voorwaarde is geworden om als bedrijf in die turbulente omgeving stand te houden. Dit vergt van de ondernemingen creativiteit en lef. Maar de economische omstandigheden geven hen een minder makkelijk speelveld. Tijdsdruk, geopolitieke spanningen, schaarste in grondstoffen en oplopende kosten zijn randvoorwaarden die het de innoverende bedrijven niet gemakkelijk maken.

Hand aan de ploeg!

Sirris, al decennia lang dé betrouwbare partner voor de technologische industrie, heeft een cruciale rol te spelen voor de bedrijven in deze uitdagende tijden. En in 2021 heeft Sirris dan ook met verve zijn verantwoordelijkheid opgenomen. De 160 collega’s realiseerden in 2021 technologische innovatieprojecten bij meer dan 1.200 ondernemingen. Goed om te weten: 75 procent van die bedrijven waren kmo’s. Daarbovenop vonden er onder de vleugels van Sirris ook 130 collectieve R&D-projecten plaats. Daarnaast was er ook een blijvende investering van 600.000 euro in de verdere uitbreiding van de eigen hightech infrastructuur, ten dienste van de bedrijven. Dit alles resulteerde in een financiële jaaromzet van 23,7 miljoen euro.

De toekomst voorbereiden

Maar de ambitie van Sirris voor de sector gaat verder. 2021 was voor Sirris ook een jaar van een grondige strategische reflectie. Daarmee willen we de technologische industrie er ook van verzekeren dat we haar de komende jaren met de nodige en noodzakelijke slagkracht verder kunnen ondersteunen in haar technologische innovaties. Deze grondige reflectie leverde een concreet actieplan op met enkele belangrijke doelstellingen. Sirris heeft de ambitie om de komende jaren te groeien. Bedrijven hebben immers nood aan een voldoende grote kritische massa in de verschillende expertisedomeinen die Sirris in portefeuille heeft. Daarnaast willen Sirris en Agoria intenser de handen in elkaar slaan. Met de combinatie van onze expertises op economisch, sociaal en technologisch gebied kunnen we op die manier de Belgische technologiebedrijven die unieke troefkaart aanreiken, die voor hen op lange termijn het verschil kan maken. De complexiteit van de uitdagingen waar ze voor staan, vereist immers een industriële community waarbinnen ze in alle vertrouwen kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Het is immers onze missie en ons engagement om voor onze technologiebedrijven klaar te staan in deze turbulente tijden.

Meer weten? Lees ons jaarverslag 2021 en ontdek de bijzonderheden van een tiental concrete cases rond technologische innovatie die Sirris samen met de bedrijven het afgelopen jaar verwezenlijkte!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be