Woman smiling and eating a Belgian waffle on Brussels central square

SustAIn.brussels gidst organisaties die duurzaam willen groeien door focus op AI en opkomende technologieën

Press
Marie-France Rousseau

Brusselse organisaties met ambities om hun organisatie digitaal en duurzaam op innovatiesnelheid te brengen, kunnen vanaf nu terecht bij sustAIn.brussels. De Europese digitale innovatiehub (EDIH) dient als single point of access tot duurzame en digitale innovatie in Brussel met een focus op AI en andere opkomende technologieën.

Brussel bestaat voor 99,7 procent uit ’kmo’s en heeft een hoge concentratie van digitale en dienstgerichte bedrijven. Digitale technologie is de belangrijkste motor van innovatie. Toch presteren deze bedrijven iets onder het Europese gemiddelde wat betreft het gebruik van artificiële intelligentie en eindigen ze op de derde plaats wat betreft het gebruik van ICT voor milieuduurzaamheid. 

Deze specifieke context zorgde voor het ontstaan van sustAIn.Brussels, de unieke toegangspoort tot digitale en duurzame innovatie in Brussel, ondersteund door AI en andere opkomende technologieën. Er wordt gebruik gemaakt van frameworks zoals Environmental, Social & Governance (ESG) en Sustainable Development Goals (SDG) om de verantwoordelijke adoptie van AI, data en robotics te faciliteren. Hij promoot human centric, robuuste en veilige digitale oplossingen zodat ze de maatschappij als geheel ten goede komen.

Talen

Via een intakegesprek wordt bekeken waar bedrijven, klein of groot, for profit en non-profit, staan in hun digitaal traject. Vervolgens helpen coaches hen verder of connecteren ze hen met een derde partij met de nodige expertise. De begeleiding is gratis voor KMO’s en midcaps wat neerkomt op ondernemingen tot maximum 3000 mederwerkers. De dientverlening is beschikbaar in Frans, Nederlands en Engels. 

Het succesvol toepassen van digitale technologie om een organisatie toekomstbestendig te maken is immers niet vanzelfsprekend. Hoe kies en test je technologische oplossingen? Welke vaardigheden en opleidingen moet je verwerven? Wat voor soort investeringen zijn nodig en waar vind je die? Hoe zet je lokale en internationale partnerschappen op met publieke en private spelers? Hoe doe je dit alles duurzaam en positief voor samenleving en milieu? SustAIn.brussels geeft organisaties toegang tot zijn uitgebreide expertise en partnernetwerk om op deze vragen een antwoord te formuleren.
 

Group picture of the attendees at the first SustAIn.brussels gathering on May 23 2023

SustAIn.brussels is één van de 150 European Digital Innovation Hubs (EDIH). Het doel van de hubs is om een ‘one-stop-shop’ te zijn om bedrijven en publieke actoren te helpen met hun digitale uitdagingen en zo hun competitiviteit te verhogen. In België zijn er nu zes European Digital Innovation Hubs actief, namelijk sustAIn.brussels, Flanders AI, Walhub, DIGITALIS, EDIH-CONNECT en EDIH-EBE. Elke hub heeft zijn eigen thematische focus die inspeelt op de noden van bedrijven in de regio die het ondersteunt. SustAIn.brussels focust zich op duurzame digitale transformatie via AI, data en robotics en andere opkomende technologieën.

De Brusselse hub is opgezet met de steun van de Europese Commissie, Innoviris en hub.brussels. De coördonatie wordt verzorgd door Sirris, Agoria, BeCentral, VUB en ULB.

Reacties van de partners

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk onderzoek:

“sustAIn.brussels sluit volledig aan bij de strategie voor economische transitie van het Brussels Gewest, de Shifting Economy. Deze heeft tot doel de Brusselse economie geleidelijk om te vormen zodat ze rekening houdt met de ecologische en sociale uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Met dit prachtige instrument, sustAIn.brussels, kunnen de Brusselse bedrijven nu profiteren van de nodige expertise om ervoor te zorgen dat hun digitaliseringsbehoeften aan hun duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Ik ben bijzonder verheugd dat de samenwerking tussen verschillende belangrijke spelers in de sector zal bijdragen tot de uitstraling van Brussel als hoofdstad van innovatie en economische transitie.”

René Konings, manager Agoria Brussel:

“SustAIn.Brussels beantwoordt aan een reële vraag van Brusselse bedrijven die digitale groei willen koppelen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Met SustAIn willen we de komende drie jaar 1500 bedrijven bereiken en bewijzen dat digitale groei en duurzaamheid geen contradictie zijn. Integendeel, uit onderzoek van Accenture blijkt dat bedrijven die deze twee doelen combineren 2,5 maal zo veel kans maken om uit te groeien tot de succesbedrijven van de toekomst. Met SustAIn hopen we ten slotte ook Brussel op de internationale kaart te zetten als economische trekpleister voor AI-technologie en bedrijven.”

Ludwig de Locht, Digital Transformation Ambassador, Sirris:

"Sirris, het collectief centrum voor en door de technologische industrie, staat klaar om bedrijven te ondersteunen bij het omarmen van de juiste technologische innovaties. Als coördinator van het project sustAIn.brussels speelt Sirris een essentiële rol in het begeleiden van bedrijven bij het realiseren van ambitieuze en technologisch geavanceerde innovatieprojecten. SustAIn.brussels biedt uitgebreide ondersteuning aan bedrijven op alle mogelijke vlakken om hun ambitieuze en technologisch innovatieve projecten een vliegende start te geven. Dit initiatief vermindert niet alleen de risico's die gepaard gaan met innovatie, maar draagt ook bij aan de economische, ecologische en sociale groei van het bedrijf, waardoor het duurzaam, succesvol en toekomstgericht kan worden."

Hans De Canck, medebestuurder van FARI, dat de VUB en de ULB vertegenwoordigt in sustAIn.brussels:

"De afgelopen jaren is academische expertise vlotter toegankelijk geworden voor ondernemingen en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VUB en de ULB zijn de jongste jaren nauwer gaan samenwerken rond digitale technologie en op het vlak van innovatieactiviteiten, wat bijv. blijkt uit de oprichting van het FARI-instituut. Beide universiteiten leggen een duidelijke focus op Brusselse ondernemingen met als doel om hun skills en kennis op het gebied van duurzame AI en roboticatechnologieën te boosten. Dankzij specifieke multidisciplinaire programma's voor een leven lang leren en de toegang tot de state-of-the-artexpertise en -laboratoriumfaciliteiten aan de universiteiten op het gebied van AI-, data- en roboticatechnologieën zullen ondernemingen kunnen versnellen en hun korte en lange termijn innovatieroadmap in kaart brengen. En dankzij de academische relaties met netwerken zoals CLAIRE (claire-ai.org) zullen we ook een sterke band smeden met andere EDIH's in heel Europa."

Laurent Hublet, medeoprichter en Managing Director van BeCentral:

"Het is een spannende tijd voor Brussel, aangezien de unieke combinatie van technologische expertise, beleidskaders en samenwerkingsgeest waarop de stad kan bogen een omgeving heeft gecreëerd die bevorderlijk is voor innovatie en oplossingen met impact. BeCentral is bijzonder opgetogen om deel uit te maken van sustAIn.brussels en bij te dragen aan deze belangrijke onderneming, waarbij AI en duurzaamheid worden benut om vorm te geven aan een betere toekomst. Samen kunnen we positieve veranderingen stimuleren, resources optimaliseren en bouwen aan een duurzamere samenleving." 

Annelore Isaac, Deputy Chief Executive Officer van hub.brussels:

"hub.brussels verwelkomt de buitengewone kans die de lancering van sustAIn.brussels betekent voor de regionale KMO's: AI is een ongekende kans voor bedrijven die economische prestaties willen verzoenen met ecologische en sociale transitie. Op een verstandige manier gebruikt, kan AI een sleutel zijn tot een duurzame toekomst en een veerkrachtige economie.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be