Sorteert u het geld uit uw afval?

26 september 2017
Thomas Vandenhaute

Het is een open deur intrappen te stellen dat je geld verliest met afval. Even zo dat afvalpreventie belangrijk is. Door wijzigende regelgeving en toenemende druk op het milieu blijft dit een domein dat sterk in beweging is. Zo moeten binnenkort de kunststofstromen gescheiden ingezameld worden. Even bijbenen? Dat kan op 24 oktober!

De complexiteit in regelgeving en afvalpreventie neemt toe, evenals de kans dat je opportuniteiten voor valorisatie mist. Er zijn nochtans veel eenvoudige stappen die je kan nemen om zowel de kost  als de eco-impact te reduceren of laag te houden. 

Welke? Tijdens het event 'Haal geld uit uw industrieel afval’ willen we de tips & trics die we bij een brede waaier bedrijven uit de maakindustrie opdeden met u delen. Elke afvalstroom heeft immers zijn do’s & don’ts, die veelal gelinkt zijn aan de verwerkingsprocessen van deze afvalstromen. Hierop inspelen levert kostenbesparingen op. We geven u de verwerkingsmethodes van de meest voorkomende nevenstromen mee, zodat ook u die vruchten kunt plukken.

Concreet krijgt u tijdens dit seminarie inzicht in volgende onderwerpen:

  • laatste nieuwigheden in de regelgeving (Vlarema): wat moet u sorteren, wat moet u weten over grondstofverklaringen
  • dataverzameling en -management: hoe uw afval- en grondstofstromen in kaart brengen (volumes en kosten)
  • kennis over standaardverwerkingsmethode van veel voorkomende afvalstromen
  • oplossingsrichtingen voor het vermijden van afval en het vergroten van de meerwaarde van afval- en nevenstromen,
  • slim contractbeheer
  • eigenaarschap in uw bedrijf voor projecten rond proactief afval- en grondstoffenbeheer
  • afvalmanagement als katalysator voor de circulaire economie.

Afspraak op 24 oktober in Bluepoint Antwerpen! Meer info vindt u hier.

Dit event kadert in het project Eco-compliance met steun van Vlaio.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be