Selectieve recyclage en hergebruik van ferrometalen

11 januari 2021
Kurt Beghyn

Ferrometalen worden terecht beschouwd als een van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen, maar er kan nog meer aandacht worden besteed aan selectieve recyclage en hergebruik. Dit is het onderwerp van het CLEANSCRAP-project. Op 21 januari presenteren we u tijdens een webinar de stand van zaken.

Door middel van een aantal geselecteerde casestudies, vele bezoeken on site en het gebruik van voorbehandelingstechnologieën proberen we het 'value-in-use'-principe voor deze metalen te verbeteren. CRM Group, Clusta en Sirris presenteren de resultaten van deze bezoeken ter plaatse en casestudy's en enkele algemene principes tijdens het CLEANSCRAP-webinar op 21 januari 2021. U kunt zich inschrijven via volgende link.

Noteer zeker uw e-mailadres om de uitnodiging te ontvangen. Na afloop van het webinar bieden we u de mogelijkheid om een één-op-één ontmoeting met de experts te plannen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit dan aan in het formulier en wij nemen contact op om na te gaan hoe u de 'value-in-use' van uw metaalproductie of -transformatieproces nog kan verbeteren.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be