Reserveer alvast uw plaats in lerend netwerk Circular Economy Connect

04 juli 2022
Artikel
Thomas Vandenhaute

Vanaf oktober 2022 start een volgende cyclus van het Agoria & Sirris lerend netwerk Circular Economy Connect. Het doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken rond circulaire economie. Het netwerk van geëngageerde circulaire bedrijven evolueert naar een werkgroep waarin we via peer-to-peer learning in detail zullen inzoomen op concrete bedrijfscases. Interesse en goesting om deel uit te maken van deze exclusieve groep? Geef ons een seintje!

Elke onderneming in de technologische sector, los van de grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak. Maar toch zijn er geen pasklare antwoorden te vinden voor hoe u als onderneming daadwerkelijk met circulaire economie aan de slag kan. Onze ervaring leert dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én minder goede ervaringen. Daarom lanceerden Sirris en Agoria al in 2016 het lerend netwerk Circular Economy Connect. Het lerend netwerk is een exclusieve community van en voor technologiebedrijven die circulaire projecten realiseren in een bedrijfscontext. De focus ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken.

Nieuw format

We voelen bij bedrijven dat er nood is om een stap verder te gaan en het netwerk te laten evolueren tot een co-creatief lerend netwerk. In dit format ligt de nadruk op het uitdiepen van concrete circulaire bedrijfscases waarbij via peer-tot-peer learning concrete vooruitgang wordt geboekt. Daarnaast willen we ook meer vanuit een ecosysteembenadering werken. Zo zijn er via het lerend netwerk verschillende circulaire projecten of samenwerkingen tot stand gekomen, dit wensen we verder te stimuleren.

Een greep uit de thema’s

De thema’s die we behandelen, selecteren we op basis van de vraag en de concrete bedrijfscase. Onder meer de volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • Ecosysteembenadering en circulaire waardeketens
  • Het meten van circulariteit
  • Financiering van circulaire bedrijfsmodellen
  • Organisatorische wijzigingen die circulaire strategieën faciliteren
  • Openbaren aanbestedingen en circulaire economie
  • Marketing van circulaire producten en diensten
  • Aankomende wet- en regelgeving

Praktisch

Agoria en Sirris zullen in totaal maar liefst 8 sessies organiseren gedurende een periode van één jaar. Bedrijven schrijven zich in voor de volledige cyclus maar zijn vrij om te kiezen aan welke sessies ze wensen of kunnen deelnemen.

We starten de zesde cyclus met een kick-off sessie die begeleid wordt door een peer-to-peer learning coach. De coach zal praktische solution-focus-methodes aanreiken, waarmee we meteen in de sessie aan de slag gaan. Deze methodes zullen we in de loop van de vervolgsessies verder gebruiken en kan u ook zelf binnen uw organisatie, tussen bedrijven of met stakeholders benutten.

De vijf geplande sessies doorheen het jaar organiseren we bij één van de bedrijven van het netwerk. Er kunnen twee cases per sessie aan bod komen. Hieruit haalt u via peer-to-peer learning de vervolgstappen voor uw circulaire uitdagingen.  

We plannen ook twee (kortere) online sessies waarin we internationale experts aan het woord laten en bedrijfscases voorstellen.

Tijd voor actie!

De zesde cyclus van het Agoria & Sirris lerend netwerk Circular Economy Connect loopt van oktober 2022 tot juni 2023. De exacte data zullen we communiceren in de verdere aanloop naar de sessies. De kick-off sessie vindt plaats op 11 oktober en duurt een volledige dag. Bedrijven in Vlaanderen betalen 720 euro, voor bedrijven buiten Vlaanderen is dit 2.388 euro.

Interesse en goesting om deel uit te maken van de exclusieve groep van voorlopende bedrijven van CE Connect? Reserveer nu al uw plaats! Hoe? Neem contact met ons op, zodat we een intakegesprek met u kunnen inplannen om uw uitdagingen en concrete verwachtingen te bespreken. De opschaling naar een circulaire economie is ingezet. Zorg ervoor dat één van de doorbraken in het circulaire landschap bij u wordt gerealiseerd.

Dit lerend netwerk maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be