Reduceer uw afvalkost, standaardiseer uw folies!

06 november 2019
Thomas Vandenhaute

Sinds vorig jaar moeten in bedrijven ook folies als afval afzonderlijk ingezameld worden. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook in de vorm van premies.

Sinds 1 juni 2018 moeten ook folies afzonderlijk ingezameld worden (zie Vlarema, art. 4.3.2). Volgens het Vlarema betreft het folies die gebruikt worden als secundaire of tertiaire verpakking. Dit zijn niet-vervuilde folies die gebruikt worden als verzamel- of transportverpakking. Voorbeelden van afvalfolie die in het bedrijf kunnen vrijkomen zijn onder andere transparante, gekleurde of bedrukte wikkelfolie, krimpfolie, stretchfolie, pallethoezen,... Meer info hierover vindt u op de website van OVAM.

Maar de folies kunnen uiteraard nog meer doorgedreven gescheiden ingezameld worden!

Aanpak

Plastic folies zijn meestal gemaakt van polyethyleen met lage dichtheid of LDPE. Maar bepaalde folies zijn gemaakt van polypropyleen (PP) of polyvinylchloride (PVC). LDPE is het meest gebruikte materiaal en laat zich het makkelijkst recycleren, op voorwaarde dat het niet wordt vermengd met andere soorten folies (meer info vindt u hier). In het bedrijf kunnen dus meerdere types folie vrijkomen.

  1. Maak daarom in de eerste plaats een analyse van de verschillende types folies die in het bedrijf vrijkomen. Op welke plaatsen komen deze folies vrij, in welke hoeveelheden? Uit welke materialen bestaan de folies? Kan het gebruik van folie in eerste instantie niet vermeden worden? Is het noodzakelijk dat een bepaald type folie wordt gebruikt, of maakt dit minder uit?
  2. Indien het gebruik van folie niet kan vermeden worden, tracht dan zoveel mogelijk over te schakelen naar eenzelfde type folie. Het type materiaal is hierbij belangrijk, net zoals de kleur en eventuele bedrukking en/of labelling. Wat reclyceerbaarheid betreft, worden de folies opgedeeld in de beter recycleerbare, transparante folie en de bonte folie-fractie of restfractie. De hoeveelheid verontreiniging, zoals etiketten en tapes, in de ingezamelde folie-fractie moet hierbij tot een minimum worden beperkt.
  3. Zijn verschillende types folie toch noodzakelijk in het bedrijf, probeer ze dan zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen. Hoe homogener de fractie, hoe hoger de meerwaarde en hoe lager de kost!
  4. De folies kunnen ingezameld worden in speciale, daarvoor geschikte plastic zakken, geleverd door de afvalophaler. Voor deze zakken bestaan er specifieke standaarden waardoor men de zakken gemakkelijk kan vullen. De volle zakken met plastic folie worden meestal opgehaald in dezelfde ophaalronde als het papier en karton. De zakken mogen daarom door de meeste afvalophalers worden ingezameld in de papier- en kartoncontainer. Dit bespaart alvast wat plaats.

Sorteren loont

Als ontpakker van bedrijfsmatig verpakkingsafval, bijvoorbeeld folie, bestaat er ten slotte de mogelijkheid om een premie te bekomen bij Val-I-Pac. Val-I-Pac ondersteunt immers bedrijven die juist sorteren en laten recycleren. Er bestaan vier soorten premies:

  • Een startpremie: Dit is een eenmalige premie voor ondernemingen die voor de eerste keer een rolcontainer of afzetcontainer voor selectieve inzameling van verpakkingsafval plaatsen  (ongeacht het type materiaal).
  • Een recyclagepremie: Dit is een premie voor bedrijfsmatig verpakkingsafval dat als homogene fractie wordt aangeboden aan een afvalophaler.
  • Een zakpremie: Dit is een premie voor sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden).
  • Een containerpremie: Dit is een premie voor het plaatsen van een specifieke container voor selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Meer informatie over de premies vindt u hier.

Wil je jouw goede praktijk ook verfilmd zien? 

Ook voor andere materialen, afval en nevenstromen (ferro, non-ferro, kunststoffen, hout, vezels, poeders,…) weten we dat er heel wat bedrijven al mooie resultaten geboekt hebben. Als jouw bedrijf ook zijn goede praktijken wil delen, laat het ons dan zeker weten.   

 

(Bron foto: Valipac)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be