Praktische gids voor contractuele clausules over intellectueel eigendomsrecht

26 januari 2021
Frank Van den Broek

Op 9 november 2020 werd een praktische gids over overeenkomsten en contractuele bepalingen inzake intellectuele eigendom op de website van de FOD Economie gepubliceerd die voor iedereen gratis toegankelijk is.

U bent houder van een intellectueel eigendomsrecht en u wenst uw recht als bedrijf, universiteit, wetenschappelijk onderzoeksinstituut of burger optimaal te benutten? U staat op het punt een contractuele relatie aan te gaan die aspecten met betrekking tot de intellectuele eigendom omvat en u wenst de reikwijdte van die aspecten beter te begrijpen? Of u bent werknemer van een bedrijf en u vraagt zich af wat de voorwaarden zijn voor de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van uw contract?

De Praktische Gids voor Contractuele Clausules over Intellectueel Eigendomsrecht werd door de FOD Economie ontwikkeld om u te informeren over de bepalingen met betrekking tot contracten over intellectuele eigendom, evenals om uw kennis, en dus uw positie, te versterken bij de contractuele onderhandelingen maar ook bij het opstellen, de uitvoering en de beëindiging van contracten.

Deze praktische gids:

  • informeert u over de verschillende aspecten betreffende overeenkomsten voor intellectuele eigendom
  • spijkert uw kennis bij en versterkt dus hiermee uw positionering in de contractuele onderhandelingen, bij de opmaak van overeenkomsten, de uitvoering en de beëindiging ervan
  • schetst talrijke situaties zoals bestel-, licentie-, overdrachts- en arbeidsovereenkomsten, R&D-partnerships, enz. 

Over het gebruik van de gids werd het webinar 'Aanwending van de gids met concrete voorbeelden' georganiseerd, waarvan de opname nog altijd te raadplegen is. Hierin wordt aan de hand van concrete voorbeelden uitgelegd hoe u de gids het best gebruikt. 

Interesse? Raadpleeg de gids op de website van de FOD Economie.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be