Pami ontdekt de circulaire economie van binnenuit

18 juni 2018
Thomas Vandenhaute

Pami wil met zijn kantoormeubilair en kantoorinrichting concrete stappen zetten richting circulaire economie. Sirris en Agoria hielpen bij het in elkaar passen van de diverse puzzelstukken tot een stappenplan dat vertrekt vanuit de eigen sterktes en dat wakkert de dynamiek in het bedrijf aan.

Pami ontwerpt en realiseert al meer dan 50 jaar kantoormeubilair en kantoorinrichting. Het bedrijf is sterk verticaal geïntegreerd en heeft een eigen afdeling voor onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie, logistiek, installatie, onderhoud en een herstelservice. Al jaren staat het belang van recycleerbare materialen en milieu-impactreductie hoog op de agenda. In 2003 behaalde de onderneming, als eerste in de sector, het ISO 14001-certificaat. Zo is Pami het enige bedrijf in België dat een milieuprestatiecertificaat behaalde volgens de MVO-prestatieladder ('Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen').

Toch was Pami op zoek om ook zijn product- en dienstenaanbod beter te matchen met de waarden en principes van de circulaire economie. Hoe ver stond het hiermee en wat waren de volgende prioritaire stappen die het moest nemen? Sirris en Agoria ondersteunen Pami in deze zoektocht.

Stappenplan vanuit eigen sterktes

Het enthousiasme en de wil om snel tot tastbare resultaten te komen, vormde de motor achter dit traject. Door de solide basis en brede gedragenheid binnen het bedrijf was het mogelijk om via een aantal workshops met vertegenwoordigers van de directie, marketing, sales, onderzoek en ontwikkeling, productontwerp, kwaliteit, … op twee vlakken snelle vooruitgang te boeken.

Allereerst werden een aantal circulaire strategieën en principes verkend, waarbij heel wat waardevolle pistes kwamen bovendrijven. Zo konden we samen op zeer korte tijd een structuur voor een circulair product-dienstaanbod opzetten dat stoelt op de vele goede praktijken en sterktes die al jaren aanwezig zijn binnen het bedrijf. Pami heeft nu een raamwerk waarin ook de nieuwe producten en diensten passen. Intussen is het concept, bestaande uit vijf stappen - Inventariseer, Analyseer, Creëer, Revitaliseer en Recycleer - ook in de markt gezet.

Een voorbeeld: voor de groep Boerenbond gaf het bedrijf 175 werkplekken een update in akoestiek en bekabeling. Hiervoor werden de bestaande bureaus van de organisatie (van een ander merk) ter plaatse uitgerust met een kabelgoot, een akoestische wand en een opbouw-Netbox. Stuk voor stuk maatwerk, maar nog altijd heel wat voordeliger dan vervangen. En vooral… een pak duurzamer!

Ten tweede werden een aantal erg concrete product-dienst-ideeën geselecteerd en uitgewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de ombouw van een rolluikkast tot locker. Dankzij een pakket wordt het mogelijk bestaande kasten op zeer korte tijd om te bouwen en een nieuwe bestemming te geven. Dat de ideeën rond hergebruik en circulariteit doorheen de hele organisatie lopen wordt zichtbaar in details. Zo  worden de deurtjes van de lockers uit snijresten vervaardigd, waardoor zowel economische als ecologische waarde wordt verkregen. Vanzelfsprekend zijn dergelijke transformaties alleen mogelijk, omdat de producten reeds jaren modulair ontworpen worden. 


Continu verbeteren en vervolgstappen

Onder impuls van deze acties heeft Pami zich op het event Green Deal Circulair Aankopen op 23 mei 2018 zich explicieter geprofileerd. Door de verdere contacten met de circulaire aankopers en andere actoren zal het bedrijf nu een vinger aan de pols houden.

Ook verder doorgedreven aanpassingen aan circulaire verdienmodellen blijven nu hoog op de agenda staan. Hierbij doet de onderneming regelmatig een beroep op de externe inbreng van een breed scala aan stakeholders. Eén van de principes van de circulaire economie is immers ook samenwerking met de gehele waardeketen, waarbij er verschuivingen zijn doorheen de rollen die de stakeholders in de waardeketen opnemen.

De aanpak om via concrete, gerichte acties te testen en assumpties te valideren wordt zo geïntegreerd in de dagelijkse werking en zal ook in de toekomst nog tot mooie resultaten leiden.   

Besluit

Door te zoeken naar principes en waarden uit de circulaire economie die reeds aanwezig zijn binnen de organisatie kunnen op korte tijd heel wat puzzelstukken in elkaar gepast worden. Ook wordt op deze wijze snel duidelijk waar er nog puzzelstukken ontbreken.

Interesse om vanuit de sterktes in uw organisatie verdere stappen te zetten richting circulaire bedrijfsvoering? Neem zeker contact met ons op!

Wil u meer weten over waarom de circulaire economie ook voor uw bedrijf een meerwaarde kan zijn en vooral hoe u die kan ontsluiten? Naast de uitgebreide whitepaper en de artikels die we publiceerden, kunnen we u vanuit Sirris en Agoria ondersteunen, om tot concrete en bovenal rendabele acties over te gaan. Het voelt goed te streven naar een meer circulaire economie en er geld aan te verdienen, toch?

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be