Additive manufacturing technologies

Ontwikkeling van het normalisatieproject inzake additive manufacturing van metalen - Algemene kwalificatie van operatoren

10 oktober 2022
Artikel
Guido Heunen
Het normontwerp ISO/ASTM CD 52926-1 'Additieve vervaardiging van metalen - Kwalificatiebeginselen - Deel: Algemene kwalificatie van operatoren' is van status veranderd, nl. wijziging van CD ('Committee Draft' - ontwerp voor onderzoek, onderworpen aan inbreng van de leden) naar DIS ('Draft International Standard' - ontwerp voor onderzoek, onderworpen aan inbreng van het grote publiek). Dit ontwerp bevat richtsnoeren voor de kwalificatie van professionals in additieve manufacturing, met name operatoren van machines voor de productie van metalen onderdelen.

Het document beschrijft het volgende:

Kwalificatie van operatoren:

  • Proces voor additieve vervaardiging van metalen
  • Materiaalgroepen voor metaalgrondstoffen
  • Machine voor additieve vervaardiging

Kwalificatietestcertificaat:

  • Specificatie van de beoordelingsbeginselen
  • Specificatie van de items die op het certificaat worden vermeld

Geldigheid van het kwalificatietestcertificaat:

  • Geldigheidsvoorwaarden
  • Herkwalificatietest

Bijlage:

  • Voorbeeld van een 'Kwalificatietestcertificaat van operatoren van machines voor de productie van metalen onderdelen'.

Meer weten? Neem contact op met ons Additive Manufacturing team!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be