Large scale offshore solar windfarm

Offshore zonne-energiewinning opschalen naar Gigawatt

21 februari 2024
Artikel
Bram Cloet

Nieuw project om offshore zonne-energiewinning op te schalen gaat binnenkort van start

Samen met vijftien andere vooraanstaande Europese partners zal Sirris een EU Joint Industry Project opstarten, waarin de offshore zonne-energietechnologie wordt opgeschaald naar formaten van 150 MW. Hiermee wordt het mogelijk om parken op Gigawatt-schaal te bouwen. Deze bouwmodules moeten een nieuwe standaard worden in offshore energieparken. De installatie van zonneparken in offshore windparken zal de beschikbare ruimte op zee beter benutten, de energieproductie verhogen, meer continue stroom leveren doorheen de seizoenen en de kosten voor de productie van groene elektriciteit en het energiesysteem verlagen.

Offshore zonne-energie wordt een belangrijke schakel in de succesvolle energietransitie in de Noordzee. Dit nieuwe project geeft het startschot voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde bouwmodule voor offshore zonne-energie, dat precies tussen vier offshore windturbines past. Dit maakt geoptimaliseerde offshore energieparken met meerdere bronnen mogelijk.

Samen uitdagingen aangaan

Large scale offshore solar windfarm
Drie 150 MW-formaten tussen offshore windturbines (Bron: Rijkswaterstaat)

Deze door RINA, een toonaangevend bedrijf op het gebied van certificering en engineering, gecoördineerde samenwerking tussen de baanbrekende offshore zonne-energieontwikkelaar Oceans of Energy, vier technologieontwikkelaars (Solarge, TKF, Pauwels Transformers, SolarCleano), vijf technische en milieuadviesbureaus (RINA, ABS, Aquatera Ltd, Aquatera Atlantico en WavEC), drie testlaboratoria (MARIN, Fraunhofer CSP, Sirris), de denktank voor marien beleid European Marine Board en de ontwikkelaar van offshore windparken Vattenfall als potentiële klant voor de implementatie, is gericht op het oplossen van de nog resterende uitdagingen voor de offshore uitrol van echt grootschalige zonne-energiewinning in nieuwe en bestaande windparken. Dit omvat zowel onderzoek naar de robuustheid en prestaties van de zonnepanelen in offshore omstandigheden, als naar de impact op het milieu, zonder daarbij de duurzaamheid in de hele waardeketen van deze opkomende industrie uit het oog te verliezen. 

Het doel van het BAMBOO-project (Build scAlable Modular Bamboo-inspired Offshore sOlar systems) is om de technologieën verder te ontwikkelen en fondsen aan te trekken voor het allereerste offshore zonnepark van 100-200 MW in een offshore windpark van Vattenfall, voor het einde van dit decennium. In welk (nog te ontwikkelen) windpark dit zal plaatsvinden, moet nog worden beslist.

Lagere investeringen in het totale energiesysteem 

De complementariteit van energieprofielen van een offshore zonne- en windmolenpark op eenzelfde locatie zorgt ervoor dat het park efficiënter gebruik kan maken van dezelfde netaansluiting, waardoor er minder investeringen nodig zijn om het energiesysteem uit te breiden. Daarnaast kan de benodigde ruimte, zowel aan land als op zee, voor het opwekken van hernieuwbare energie drastisch verminderen door de ruimte van het offshore windpark ook te gebruiken voor zonne-energiewinning. Bovendien kan de schaalvergroting van offshore zonneparken de milieu-impact per geïnstalleerd zonnepaneel verlagen, doordat er minder ankers op de zeebodem nodig zijn en men de exportkabel centraal houdt in een groter drijvend eiland.

Steun bij ontwikkeling van internationale normen 

Er zal verder onderzoek gebeuren naar het voorspellen en verbeteren van de energieprestaties tijdens de levensduur. Er zal ook aandacht worden besteed aan het berekenen en voorspellen van de milieu-impact van de technologie. Het project zal bijdragen tot de ontwikkeling van internationale normen en testmethodologieën voor offshore zonne-energiewinning. Hiervoor zal MARIN  hydrodynamische tests uitvoeren in het innovatieprogramma. Klimaatkamertests gebeuren bij Sirris, en tests voor PV-panelen bij Fraunhofer, naast de versnelde levensduurtests op basis van offshore activiteiten en metingen. Verder zijn de activiteiten gericht op internationaal afgestemde beleidskaders, onder andere deze voor milieubeoordelingen.

Lees meer over het project in het persbericht van Oceans of Energy

BAMBOO (Build scAlable Modular Bamboo-inspired Offshore sOlar systems)

 

Funded by the European Union

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be