Nieuwe whitepaper helpt bedrijven bij start naar circulaire economie

Thomas Vandenhaute

Wat is de meerwaarde van de circulaire economie voor uw onderneming? Hoe kan uw bedrijf ermee aan de slag? De whitepaper ‘Circulaire economie: hoe starten als bedrijf?’ vertaalt het concept circulaire economie in doelgerichte actiedomeinen, laat succesvolle bedrijfscases aan bod komen, beschrijft hoe Sirris en Agoria u kunnen ondersteunen en sluit aan bij de Cesar-tool.

De circulaire economie is één van de grootste gamechangers voor de technologische industrie vandaag. Het doel van circulaire economie is om producten en materialen zo lang en zo volledig mogelijk hun waarde te laten houden en tegelijk economische waarde te creëren.

Elke onderneming in de technologische sector, los van grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak.

Meerwaarde

Welke meerwaarde kan de circulaire economie opleveren voor uw bedrijf?

Er is bij maakbedrijven een enorm potentieel in besparingen op materiaalkosten, vermits deze soms 50 tot 60 procent van de totale bedrijfskosten vertegenwoordigen. Nieuwe circulaire verdienmodellen doen tal van nieuwe markten en inkomsten ontstaan. Denk maar aan doorgedreven activiteiten rond herstel en remanufacturing.

Door hoogwaardige kringlopen te sluiten komt u tot waardecreatie. Door in te zetten op circulaire concepten zoals remanufacturing, hergebruik of recyclage verminderen bedrijven hun afhankelijkheid van primaire grondstoffen en slagen ze erin om het productontwerp of de services na verkoop verder te verbeteren.

Ten slotte kan ook de aantrekkelijkheid van uw onderneming vergroten dankzij deze stap.

Whitepaper & Cesar-tool

Terwijl de voorlopers al enige tijd op deze troeven inzetten, blijft een groot aantal bedrijven toch nog met heel wat vragen zitten. Ze zien tal van opportuniteiten, maar weten niet altijd hoe en waar te beginnen of welke kansen het meest zinvol zijn om te benutten.

Sirris en Agoria kunnen bogen op een jarenlange ervaring met het begeleiden van bedrijven, individueel of collectief, en de leerlessen van vooruitstrevende bedrijven brengen we nu samen in een whitepaper en in de Cesar-tool.

De Cesar-tool geeft aan hoe u de circulaire opportuniteiten nu al benut, geeft u nieuwe inzichten, strategie-suggesties en een hele reeks tips & tricks.

De whitepaper vertaalt het concept circulaire economie in doelgerichte acties. Vanuit een waardenketenperspectief hebben we tien actiedomeinen geïdentificeerd waarmee de technologische bedrijven concreet aan de slag kunnen gaan.

Download onze whitepaper ‘Circulaire economie: hoe starten als bedrijf?’ en ontdek de tien actiedomeinen waarbinnen u als technologiebedrijf meteen concreet aan de slag kunt om uw plaats op te eisen in de circulaire economie.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be