Nieuwe tool om relevante CE-markeringsrichtlijnen voor uw product te detecteren

31 augustus 2018
Thomas Vandenhaute

Hoewel CE-markering geen nieuwe materie is, blijft ze toch heel wat vragen oproepen. Onder andere bedrijven die producten ontwerpen voor een nieuwe markt hebben niet altijd voldoende aan hun ervaring om alle relevante richtlijnen snel te detecteren en te beoordelen op toepasbaarheid. Om bedrijven te ondersteunen die weinig specifieke kennis hebben van alle aspecten betreffende de CE-markering is in het kader van het project Eco-compliance een gratis tool (CE-Marking Tool) ontwikkeld die deze kennis toegankelijk maakt.

Hoe werkt het ? 

Vanaf de eerste stappen in productinnovatie kan gecheckt worden welke EU richtlijnen relevant kunnen zijn. Het verzekert u dat er geen relevante regelgeving over het hoofd gezien wordt en voorkomt complexe en dure aanpassingen in latere fasen van het ontwerpproces. Hoe vroeger u bij het ontwerp de specificaties en vereisten kent, hoe beter u ze kan integreren in uw productontwerp.

Het concept werd eerder uiteengezet in onze blog ‘Ontsluit eco-compliance wetgeving voor uw product’ en is nu na validatie bij verschillende bedrijven in een webtool uitgewerkt. Dat deze tool erg nuttig kan zijn, blijkt uit de eerder gepubliceerde getuigenis van Stillemans.
De tool bevat een lijst van een zestigtal beweringen. Door aan te vinken welke beweringen geldig zijn voor uw product, genereert u een rapport met een eerste selectie van richtlijnen, met links naar de wetgevende teksten. Deze kan u dan meer gedetailleerd evalueren wat betreft hun precieze toepassingsgebied. Hebt u daarna nog twijfels, dan kan u steeds advies vragen aan de Agoria-experten.

Waarom blijft het zo complex en hoe krijgt u een overzicht?

De voorbije jaren werden heel wat Europese richtlijnen met betrekking tot de CE-markering aangepast. Definities en procedures, die soms per richtlijn verschilden, werden zoveel mogelijk geharmoniseerd. Bovendien werden ook nieuwe verplichtingen ingevoerd voor de verschillende spelers die betrokken zijn bij het op de markt brengen van producten (fabrikanten, importeurs en distributeurs). Hun individuele verplichtingen houden rekening met hun specifieke rol in de toeleverings- en distributieketen. Ondanks deze inspanningen om het regelgevend kader uniformer te beschrijven, blijft het een complexe aangelegenheid om de verschillende vereisten te overzien, in het bijzonder voor producten die aan meerdere richtlijnen tegelijk moeten voldoen. 

Als hulp kan u de whitepaper CE-markering raadplegen. Deze whitepaper geeft een overzicht van de verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers, licht bondig het CE-markeringsproces toe en bevat een overzichtstabel met de actuele richtlijnen.

De CE-Marking Tool werd gevalideerd aan de hand van concrete vragen rond CE-markering die door de Agoria-experten in het Eco-compliance project werden beantwoord. Het resultaat van de tool werd hierbij vergeleken met de analyse uitgevoerd door de expert. De ontwikkeling van de CE-Marking tool is nu in een eindfase. U kan zich aanmelden bij Marc Cumps als u geïnformeerd wil worden over de officiële lancering van de tool.

Dit artikel werd opgesteld in het kader van het project 'Eco-compliance als competitief wapen’, met steun van Vlaio.

(Bron foto: https://www.dreamstime.com)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be