Neemt ook uw bedrijf het voortouw in de circulaire economie?

30 januari 2018
Thomas Vandenhaute

Beleidsmakers, bedrijven, ngo’s, … zowat de hele maatschappij is het eens over de nood de materiaalkringlopen te sluiten, in te zetten op levensduurverlenging, hergebruik, deelsystemen, enz. Op de Dag van de Circulaire Economie werd nog maar eens duidelijk dat de rol van de industrie in dit alles essentieel is. Interface gaat alvast de uitdaging aan.

Belangrijk is dat een steeds grotere groep betrokkenen de koppeling tussen de circulaire economie en de transitie naar verdere democratisering en uitbouw van hernieuwbare energie maken. PV-installaties, winderenergie, … vereisen elk specifieke materialen, met hun complexiteiten voor productie, gebruik en productafdanking. 

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bracht op de Dag van de Circulaire Economie op 21 november 2017 een mooie boodschap: “de industrie - met de steun van kennisinstellingen - zit in de lead als het gaat over circulaire economie. Bedrijven durven, meer dan beleidsmakers, op langere termijn denken en nemen nu het voortouw in het in de praktijk brengen van circulaire economie.” Een opsteker voor iedereen die actief meewerkt aan de realisatie van de circulaire economie, want maar al te vaak krijgt een ongenuanceerde perceptie de overhand dat bedrijven uitsluitend producten maken die snel kapot gaan. Dit terwijl er zoveel voorbeelden zijn in de technologische industrie die juist het tegendeel bewijzen. 

Meer nog, steeds meer bedrijven zijn vragende partij om bindende afspraken te maken voor de implementatie van het klimaatakkoord en willen duidelijke afdwingbare regels voor circulaire producten en diensten. In december 2017 nog riepen meer dan vijftig grote bedrijven uit de landen van de G20 (de belangrijkste industrielanden) in een verklaring op tot de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Tot de ondertekenaars van de verklaring behoren ronkende namen als Arcadis, Michelin, Philips en H&M.

Theorie wordt praktijk bij Interface

Een sterk voorbeeld die de stelling van Frans Timmerlans onderschrijft, is Interface die een wel erg boute visie in de praktijk brengen. Verandering is altijd belangrijk geweest in de bedrijfsfilosofie van Interface. Al in de jaren 1990 realiseerde oprichter Ray Anderson zich dat het take-make-waste-model niet langer houdbaar was en het bedrijf moesten streven naar een kringloopmodel. Dit betekende dat een aardolie-intensieve tapijtfabrikant drastisch moest veranderen tot een milieuvriendelijk, duurzaam en uiteindelijk herstellend bedrijf. De verschillende ambities werden aanvankelijk samengevoegd in ‘Mission Zero’, een belofte om elke negatieve impact van de onderneming op het milieu voor 2020 te elimineren, waarvoor bedrijf, producten en manier van zaken doen drastisch werden veranderd.

De producent van vloerbedekkingen wil nu met zijn vernieuwde strategie bijdragen aan een betere wereld en verandert het geweer van schouder, van een restauratieve aanpak naar een regeneratieve aanpak: na het minder slecht doen (minder afval, emissie…) en het goed doen (inzetten op recyclage, geen emissies, low carbon products, …) komt nu het verbeteren van de leefomgeving (fabrieken als bossen, producten vanuit disperse materialen, producten die koolstof opslagen, …). Hun Climate Take Back-initiatief vertrekt van de stelling ‘Als de mensheid het klimaat per ongeluk heeft veranderd, kunnen we het dan ook met opzet veranderen?’ Dit steunt op vier pijlers:

  • Love carbon: het is tijd om koolstof als een hulpbron te behandelen en deze dus naar waarde te schatten en te benutten.
  • Let nature cool: help de natuur zonder te interfereren.
  • Lead the industrial re-evolution: werk samen met de natuur, werk niet tegen de natuur in
  • Live zero: draag zelf niet bij tot het probleem, maar draag bij aan de oplossing. 

Niemand kan het echter alleen, samenwerking en innovatie zijn noodzakelijk: co-innovatie is een belangrijke pijler in het creëren van duurzame waarde. Het is een manier om samen vooruitgang te boeken en om doelen te bereiken via een werkwijze die ideeën verbindt, mensen en middelen en barrières verwijdert.

Visie van Interface in lijn met de circulaire principes

De aanpak van Interface sluit helemaal aan bij de principes van de circulaire economie, zoals ook blijkt uit volgend artikel:

  • Systeemdenken: fabrieken als bossen, wat betekent dat ecosysteemdiensten worden voorzien voor de omgeving, zoals wateropslag en -zuivering, koolstofopslag, de stikstofkringloop, lagere temperaturen en vrijwaring van het woongebied van wilde dieren. En dit aan hetzelfde niveau als voorhanden was voor de mens zijn intrede deed.
  • Innovatie: dit is volgens Interface waarnaar de bedrijfsactiviteit moet leiden - een systematische benadering die niet alleen werkt om producten en processen te verbeteren, maar ook om innovatie en sociale inspanningen in het weefsel van het bedrijf te integreren. Interface hoopt hiermee andere bedrijven te inspireren hen te willen evenaren of mee te doen.
  • Stewardship: de denkwijze van het bedrijf is de laatste jaren geëvalueerd op het vlak van wat het betekent om een duurzaam bedrijf te zijn. De intellectuele transformatie gaat verder dan een voetafdruk van nul of minder schade toebrengen, naar manieren zoeken hoe het bedrijf met zijn activiteiten en producten echt een positieve impact kan hebben en zo meer een instrument voor verandering kan zijn.
  • Samenwerking: in sommige opzichten is Interface al goed onderweg haar vorige doelstelling uit ‘Mission Zero’ voorbij te steken. Een voorbeeld hiervan is Net-Works, dat gelanceerd werd in 2012 en zich inzet om in van ’s werelds meest verarmde gebieden afgeschreven visnetten om te zetten in ruwe grondstoffen voor nylon tapijten.
  • Waardeoptimalisatie: alles komt uit een groene fabriek, een gegeven dat verkoopgesprekken echt vooruit helpt. Wanneer een klant twijfelt tussen twee oplossingen en één van de twee producten wordt vervaardigd in een groene fabriek, wordt de keuze makkelijker.
  • Transparantie: het bedrijf wil niet alleen dat haar transformatie echt en ernstig is, maar het wil er ook verantwoordelijk voor geacht worden. Het wil ook haar succes nagaan en meten. Hierover denkt het een methode uit. Al dit blijft nog altijd pionierswerk en houdt daardoor enig risico in, dat Interface bereid is te nemen. 

Wilt u meer weten over de aanpak van de onderneming? Kijk hier achter de schermen van het Interface-animatiefilmpje:


Wil u meer weten over waarom de circulaire economie ook voor uw bedrijf een meerwaarde kan zijn? Download de uitgebreide whitepaper die we recent opstelden en publiceerden, met naast de case van Interface nog verschillende andere voorbeelden van bedrijven die concrete acties nemen. Niemand wil immers een slechtere wereld, toch?

(Bron figuren: Interface)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be