Maak nieuwe producten uit afgedankte windturbinebladen!

Linde De Vriese

Wat te doen met de toekomstige reststroom van offshore windturbinebladen? Na een haalbaarheidsstudie en grondig overleg met verschillende bedrijven is Sirris klaar om in een bedrijfsgedreven aanpak verdere stappen te zetten naar concrete antwoorden. Ook u kunt deel uitmaken van de oplossing!

12.000 ton, of 12 miljoen kilogram, dat is het gewicht van composietafval afkomstig van offshore windturbinebladen in ons land in 2040. De turbinebladen zijn gemaakt uit glasvezelversterkte composieten en vertegenwoordigen 10-15 wt% van de volledige windturbine. Waar voor de andere turbine-onderdelen verschillende gangbare einde-levensoplossingen zijn, zijn er voor de windturbinebladen weinig gunstige commerciële pistes. Wat gaan we met deze reststroom doen?

Na onze haalbaarheidsstudie met Agoria en Go4Circle en na grondig overleg met verschillende bedrijven, zijn we klaar om in een bedrijfsgedreven aanpak verdere stappen te zetten naar concrete antwoorden. We betrekken productenbouwers die de reststromen willen inzetten in nieuwe producten vroeg in het traject.

Wij nodigen u uit om ook een deel te zijn van deze aanpak! Ons coachinsgtraject rond dit thema is reeds volzet, maar neem zeker contact met ons op indien dit thema u inspireert. Zo kunnen we samen bekijken hoe we het draagvlak verbreden en samen toekomstgericht, maar toch zeer concreet aan de slag kunnen gaan. We willen hiernaast gelijkaardige acties opzetten die niet alleen aansluiten bij uw circulaire bedrijfsvisie, maar die bij de opstart van het traject reeds de relevante ambitieuze bedrijven rond de tafel hebben.

Deze initiatieven maken deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

 

 

 
#industriepartnerschap #sterkondernemen 

(Bron foto: Dreamstime)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be