Hoe meerwaarde halen uit gebruik van kunststoffen in circulair ondernemen

Thomas Vandenhaute

Kunststoffen in een circulaire economie is een onderwerp dat terecht erg veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de verpakkingen die veelal eenmalig gebruikt worden, veel minder echter naar het gebruik van kunststoffen in producten met een langere levensduur. De kunststoffen in deze producten zijn vaak maar een onderdeel van een complexere samenstelling.

Vele maakbedrijven met dergelijke producten in hun gamma, die stappen willen zetten richting circulair ondernemen, stellen zich de vraag hoe ze met deze kunststoffen moeten omgaan. De goede (mechanische, chemische,...) eigenschappen van de kunststoffen vormen immers mee de waarde van het eindproduct. Eenvoudige materiaalsubstitutie is in vele gevallen erg moeilijk, bijna onmogelijk en soms zelfs niet wenselijk.     

Vragen die erg eenvoudig lijken worden steeds moeilijker te beantwoorden. Bijvoorbeeld inschatten of een kunststof recycleerbaar is, is niet eenvoudig met 'ja' of 'neen' te beantwoorden. Er zijn immers heel wat afhankelijke factoren die hier een rol spelen. Er is ook kennis van de productafdankingsmethode nodig om deze vraag te beantwoorden. Als het product bij productafdanking bijna zeker verbrand wordt (‘thermische valorisatie’) of er geen inzameling verzekerd is, lijkt het zinloos de recycleerbaarheid van de kunststof in dat product te beoordelen.

Zoektocht naar meerwaarde

Vele maakbedrijven willen echter wel stappen zetten naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Het zoeken van de meerwaarde voor hun bedrijf en hun klanten verloopt niet altijd even vlot. Op verschillende vlakken zijn innovatie en gerichte acties noodzakelijk. In de meeste gevallen vereist dat het beoordelen van nieuwe trade-offs.

Een paar voorbeelden:

  • het inzetten van recyclaten met beheersing van de productieprocessen en bevoorradingszekerheid
  • een aangepast productontwerp (design for recycling, design for disassembly, design for repair, …), maar ook met valorisatie van de meerkost
  • nagaan in welke gevallen het zinvol is om kunststoffen te selecteren met een lagere milieu-impact (andere additieven, biogebaseerd,…) en hoe de productkwaliteit en productkost te bewaken

Interactieve workshop

U merkt het, de uitdagingen zijn legio. Daarom organiseren we op 2 april een interactieve workshop (tijdens een ontbijtsessie) om u doorheen deze moeilijke eerste stappen te leiden. Naast informatieoverdracht rond de ecodesign-regelgeving en Reach helpen we u via de workshop om de meest prioritaire stappen te identificeren.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door het project AFVALorisatie, met steun van Vlaio.

(Bron foto bovenaan : @ Julia Bushueva, http://www.goodnewsfinland.com)

 

 

 

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be