Hoe kan ik meer realiseren met mijn R&D afdeling?

01 augustus 2017
Case
Marc Bollen
Pascal Pollet

Hoe kan je nieuwe producten op tijd, binnen budget en binnen scope opleveren? Productontwikkeling is een complex proces met tal van elkaar beïnvloedende factoren, waardoor het moeilijk is symptomen en oorzaken van problemen te onderscheiden. Sirris wil bedrijven rond deze problematiek samenbrengen en best practices delen. Ook u kan deelnemen!

Het ontwikkelingsproces van nieuwe producten is niet eenvoudig. Voor de meeste managers is het op tijd en binnen budget ontwikkelen van nieuwe producten een continue strijd. Het stellen van de retorische vraag ‘Krijgt u uw R&D-projecten op tijd, binnen budget en binnen scope opgeleverd?’ is natuurlijk een open deur intrappen. We stellen echter vast dat deze vraag nog steeds relevant is en dat er geen kant-en-klare oplossing bestaat, in weerwil van wat sommige tool-aanbieders u willen laten geloven.  

Symptomen en oorzaken

Regelmatig vastgestelde en terugkerende symptomen bij bedrijven met een R&D-afdeling zijn onder andere:

 • het projectbudget wordt overschreden
 • de productkost is hoger dan vooropgesteld
 • de productkwaliteit wordt niet meteen gehaald (first time right)
 • de time to market is te lang

Onderliggende oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • designiteraties
 • ontbrekende kennis
 • onvolledige of wijzigende requirements
 • resource overload
 • onduidelijke en wisselende prioriteiten

Juiste oplossingen kiezen

Productontwikkeling is een bijzonder complex proces, waarbij veel factoren elkaar beïnvloeden. Het onderscheiden van de symptomen en oorzaken van de problemen is daardoor vaak niet evident. Is de time to market te lang omdat de vereisten voortdurend veranderen of veranderen de vereisten omdat de time to market te lang is?

De intense verwevenheid van symptomen en oorzaken bemoeilijkt sterk het kiezen van de juiste oplossingen. Belangrijke vragen die dan ook opduiken zijn: Hoe vermijd ik dat ik een oplossing inzet die niet goed zal werken voor mijn bedrijf? Welke oplossingen zijn voor mij het meest geschikt, in welke volgorde en hoe moeten we deze implementeren?

De oplossingen voor deze oorzaken kunnen grofweg in drie categorieën opgedeeld worden :

 • organisatorisch en Business (matrix vs. lijnstructuur, co-development, resource sharing, collaborative engineering, …), product portfolio, roadmap, …
 • procesmatig (methodes) : set-based engineering, NPD, NPI, lean product development, incose, visual management, …), complexity management
 • toolondersteuning : CAD, CAE, PLM, project portfolio management, resource planning, …

Een vaak gehoorde verzuchting is ook dat R&D-projecten mislopen door een slechte planning waardoor de nodige resources niet op tijd beschikbaar zijn. In een eerste reflex grijpt men dan vaak naar (complexe) planning-tools. Deze symptoombestrijding blijkt vaak onvoldoende indien de onderliggende oorzaken niet gekend zijn en aangepakt worden.

Naast de oorzakenanalyse van een gegeven problematiek moet men tevens rekening houden met de bedrijfsspecifieke context. Hoewel de symptomen misschien dezelfde en herkenbaar zijn, kan een oplossing voor bedrijf X dus niet zomaar gekopieerd worden naar bedrijf Y vanwege een verschil in onderliggende oorzaken of een andere bedrijfscontext.

Geïnteresseerd in meer? Uw inbreng telt!

Uit onze ervaring blijkt dat inplannen van engineering resources een steeds terugkerende klacht is en een goed startpunt is om te zoeken naar duurzame verbeteringen. Ervaart u dit probleem ook? Wilt u hierover samen met andere bedrijven diepgaand van gedachten wisselen? Contacteer ons voor deelname aan een nieuw initiatief, waarmee we bedrijven willen verder helpen met deze problematiek.

Sirris zal samen met de geïnteresseerde bedrijven op basis van hun verwachtingen bepalen hoe het verdere verloop gedefinieerd kan worden (lerend netwerk, collectief onderzoek, collectieve begeleiding, individuele begeleiding, …) en op welke schaal (Vlaams, nationaal, Europees, …).

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be