Haelvoet smart bed

Haelvoet maakt zorgbed slim en geconnecteerd

Case
Pieter Beyl

Haelvoet is een kmo, gevestigd in het West-Vlaamse Ingelmunster, die meubelen voor ziekenhuizen en zorgcentra ontwerpt en produceert. Om zich te kunnen blijven differentiëren van buitenlandse concurrenten zet de onderneming in op productinnovatie die tegemoet komt aan de evoluerende noden van de zorgsector. Door het toenemende aantal zorgbehoevenden en de groeiende nood aan personeel en infrastructuur, zet men in deze sector steeds meer in op operationele efficiëntie.

(Bron beeld: Haelvoet)

Voor haar zorgbedden heeft Haelvoet de verschillende aspecten bekeken die het comfort van de patiënt en de efficiëntie bevorderen. Eén van de aspecten is de logistiek rond en in bedden in een zorgomgeving. Door een zorgbed van sensoren, intelligentie en connectiviteit te voorzien, ligt de weg open naar nieuwe toepassingen. Tegelijk werd Haelvoet bij de verkenning van de mogelijkheden voor heel wat nieuwe uitdagingen geplaatst.

Het uitgangspunt is dat het slimme zorgbed data ter beschikking stelt van een verpleegoproepsysteem dat vandaag al ingezet wordt in zorgcentra om zorgtaken digitaal te ondersteunen. Het oproepsysteem gebruikt op zijn beurt de data om zorgverleners te informeren. Een andere uitdaging is het bepalen van welke technologie ingezet kan worden en hoe dit aan de juiste kost kan gebeuren. Een oplossing moet om te beginnen technologisch haalbaar zijn, maar niet elke haalbare oplossing is off-the-shelf te vinden of eenvoudig toe te voegen aan een product. Anderzijds is een volledig nieuwe ontwikkeling ook niet altijd noodzakelijk.

Voor bedrijven die minder vertrouwd zijn met slimme geconnecteerde technologie is het maken van dergelijke afwegingen niet evident.

Van principe tot prototype

Daarom ging Haelvoet met haar productidee te rade bij Sirris. Eerst diende onderzocht te worden of de ideeën technologisch haalbaar waren. Eens enkele basisprincipes aangetoond, hielpen de experts van Sirris het bedrijf bij het inschatten van de belangrijkste uitdagingen en het opstellen van een ontwikkelplan. Met dit plan startte Haelvoet een ontwikkelingsproject. In dit project onderzocht Sirris welke sensortechnologie toelaat een betrouwbare en kostenefficiënte out-of-bed-detectie te realiseren. Daarna bouwden de experts van Sirris een proof-of-concept om verschillende sensoroplossingen en algoritmes te evalueren in hun labo.

Haelvoet bekeek ook samen met Sirris de architectuur van de volledige oplossing, waarvan het slimme zorgbed deel zal uitmaken. Dit hielp Haelvoet bij het maken van strategische keuzes en van afspraken met partners voor de verdere ontwikkeling van de totaaloplossing. Op het einde van het ontwikkelproject bouwde Sirris een testbed voor Haelvoet, om ook testen te kunnen doen in een zorgcentrum.

Toekomstperspectieven

Ondertussen werkt Haelvoet aan de integratie van het prototype met een verpleegoproepsysteem in samenwerking met een industriële partner die digitale oplossingen levert aan zorgcentra. De 'Haelvoet Connect Solutions' werden in het najaar aan het grote publiek op het European Association of Hospital Managers Congres voorgesteld. Haelvoet zet ook verder in op het industrialiseren en vermarkten van de out-of-bed-detectie. Daarnaast werken ze een aantal andere pistes verder uit.
 

Wilt u meer info over slimme geconnecteerde producten of hebt u een specifieke vraag? Klik dan hier!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be