Ga voor bio of circulair dankzij nieuwe steunmogelijkheden!

22 juni 2022
Artikel
Patrick Cosemans

Duurzaam en succesvol innoveren vraagt om kennis en middelen. Voor bedrijven is het vaak een risicovolle onderneming waaraan ze beter niet alleen kunnen beginnen. Steun in al zijn vormen is dan ook meer dan welkom. Sirris ondersteunt de bedrijven met kennis en infrastructuur voor de technologische innovatie. De overheid, zoals VLAIO, ondersteunt dergelijke samenwerkingen met financiële middelen. Zo zijn er in het specifieke kader van de circulaire en bio-economie recent nieuwe subsidies en mogelijkheden beschikbaar.

Investeringssteun voor sluiten van materiaalkringlopen

Zo werd op 30 mei een nieuwe modaliteit gelanceerd, waarbij investeringssteun wordt gegeven aan bedrijven die materiaalkringen willen sluiten via innovatieve technologieën die afvalstoffen omzetten in grondstoffen. De steun bedraagt maximaal 35 procent van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van de klassieke technologie. Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen hiervoor in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 22 augustus. Meer informatie over de specifieke criteria en alle documenten voor indiening kunnen teruggevonden worden op de webpagina van VLAIO rond Investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen - Call recyclagehub.

Piloottrajecten biogebaseerde toepassingen

Daarnaast is het voor kmo’s ook nog steeds mogelijk om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten om de haalbaarheid van de opschaling van een biogebaseerde toepassing te testen. De steun bedraagt 35-45 procent van de aanvaarde kosten.

Sirris heeft pilootinfrastructuur voorhanden om bedrijven te ondersteunen bij projecten die gelinkt zijn aan onderzoek naar opschaling van biogebaseerde oppervlaktebehandelingen en coatings, alsook de ontwikkeling en opschaling van biogebaseerde composietmaterialen. Heeft u een idee in deze richting? Neem dan zeker contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken of het in aanmerking komt voor dit projecttype. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september of tot uitputting van de middelen. Meer informatie over deze modaliteit vindt u op de pagina 'Piloottrajecten biogebaseerde toepassingen'.     

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be