Enquête brengt potentieel van afvalstromen van ferro-metalen in kaart

Kurt Beghyn

Ferrometalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Maar er is ruimte voor een volgende stap: ze worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, zij het met nog te weinig aandacht voor selectief recycleren en hergebruik.

Aan de hand van een survey gericht aan diverse stakeholders in de waardeketen van ferro-metalen brengt het Cleanscrap-project de beschikbare waardevolle afvalstromen in kaart. Anderzijds creëert de enquête bij de Vlaamse gebruikers van ferro-legeringen het bewustzijn van het potentieel van deze materiaalstromen.

De vragenlijst peilde naar:

  • De identiteit van het bedrijf: locatie, omvang, omzet, type sector, type activiteit, type producten (al dan niet gevoelig voor specifieke elementen).
  • Elementen met betrekking tot kwaliteitscontrole, aankoop/verkoopsprocedures, traceerbaarheid zoals kennis van de schrootcategorieën, beste koop, inkoopcriteria, inputcontrole, opties voor sortering en voorbehandeling.
  • Sorteer- en voorbehandelingspraktijken: track & trace doorheen het proces, tussentijdse analyses, meest kritische elementen, slakkenbinding bij metaalproductie.

Er waren specifieke vragen voor drie soorten stakeholders: producenten, gebruikers, recyclers. Met een beperkt aantal voornamelijk meerkeuzevragen en een gemakkelijk toegankelijke e-mail-link slaagden we erin om 123 bedrijven te bereiken, waaronder heel wat kmo’s, dankzij het brede netwerk van Clusta en Sirris.

Conclusies

Een conclusie is dat bijna niemand op de hoogte is van de EU-specificaties voor schroot. Schrootverwerkingsbedrijven sorteren het schroot en voeren vaak een soort analyse uit, maar niet noodzakelijkerwijs volgens de globale specificaties. Er is dus een mogelijk verlies aan valorisatie. De belangrijkste beslissingscriteria voor degenen die schroot kopen, zijn gebaseerd op het vertrouwen met hun contact of het minimaliseren van de kosten. Hun eigen kwaliteitscontroles zijn beperkt en het vermijden van het gebruik van bepaald schroot of afval lijkt hen nog steeds de beste optie.

Zowel bij het sorteren als bij de voorbehandeling worden veel potentiële acties niet benut door zowel 'schrootmakers' als 'schrootgebruikers'. De grafieken tonen een zekere mate van scheiding, maar er is duidelijk geen discussie over de optimale condities die dit zou kunnen creëren voor de waardecreatie van deze materiaalstromen.

In een volgende fase van het Cleanscrap-project zal worden gekeken naar geselecteerde casestudies en zal gebruik worden gemaakt van enkele bij CRM Group beschikbare voorbehandelingstechnologieën om dit 'value-in-use'-principe te verbeteren.

 

 

Partners

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be