Eenmalige palletten hergebruiken is geen contradictie

04 december 2019
Thomas Vandenhaute

Ook in de maakindustrie worden veel onderdelen geleverd op houten palletten. Dit kunnen zowel eenmalige, als herbruikbare palletten zijn. In sommige gevallen - bijvoorbeeld verre overzeese vrachten - wordt omwille van logistieke redenen gekozen voor eenmalige palletten. Met dergelijke palletten hoeft u zich echter niet tot eenmalig gebruik en dan afvoeren te beperken.

Volvo Cars in Gent verzamelde in het verleden alle eenmalige palletten afzonderlijk in en voerde ze af naar de spaanderindustrie. Door echter te zoeken naar een geschiktere partner worden de eenmalige palletten nu geleverd aan een pallettencentrale. Bekijk hier het filmpje van Volvo Cars in Gent.

Herconditionering

De pallettencentrale controleert de aangeleverde palletten, sorteert ze uit en tracht ze zoveel als mogelijk terug op de markt te brengen. Voor onbeschadigde palletten is dit uiteraard geen probleem. Palletten met lichte beschadiging worden hersteld. Afval van herstelactiviteiten en sterk beschadigde palletten worden gebruikt om spaanplaten of schokdempende houtsnippers mee te maken. Er kunnen ook pellets voor warmte-energie mee worden geproduceerd.

Palletten worden in verschillende fasen geherconditioneerd:

  • Controle van de kwaliteit van de palletten
  • Sortering van de palletten afhankelijk van het type, de afmetingen en de stevigheid
  • De daadwerkelijke herconditionering, waarbij de beschadigde onderdelen van herstelbare palletten worden gedemonteerd en hersteld, bij niet-herstelbare palletten de bruikbare onderdelen herwonnen.

Zo kan een kost voor het afvoeren van palletten omgebogen worden tot een opbrengst en worden minder grondstoffen verspild. De meerwaarde die zo gecreëerd wordt, kan de verschillende partijen ten goede komen.  

Pallettencentrales verwerken jaarlijks meer dan 63.000 ton houten verpakkingen. Daarvan wordt ongeveer:

  • 82 procent hergebruikt (al dan niet na herstelling)
  • 13 procent gerecycleerd voor de spaanplaatproductie
  • 5 procent verbrand met energierecuperatie, bijvoorbeeld in houtdrogers of verwarmingsketels

Recyclage en energetische valorisatie gebeuren uiteraard alleen met onherstelbare verpakkingen. De voorwaarde is wel dat de palletten bij een inzamelaar-verwerker terechtkomen. Als u als maakbedrijf deze palletten laat ophalen als houtafval smelt de kans op hergebruik als sneeuw voor de zon. De clou is dus de kringloop te sluiten en de meerwaarde hiervan te verdelen over alle betrokkenen.

Retourlogistiek

Er bestaan steeds meer mogelijkheden in retourlogistiek. Een aantal voorbeelden zijn:

Poolen

Maak indien mogelijk gebruik van herbruikbare palletten in een poolsysteem. Bij deze vorm van huren is een derde partij eigenaar. U maakt enkel gebruik van de goederen wanneer u ze nodig hebt. Voorbeelden van een dergelijk systeem zijn Europallet, CHEP, LPR, …. Dit concept bestaat ook voor kunststofpalletten.

Koop-een-dienst

Wilt u helemaal ontlast worden, betaal dan voor een dienst in plaats van een product. Product-als-dienst is zowat hét verdienmodel van de circulaire economie. De klant betaalt niet langer voor het bezitten van een product, maar op basis van het gebruik. Zo kan u als bedrijf voor uw vrachten bijvoorbeeld samenwerken met een leverancier van palletten die deze na gebruik gewoon terugneemt. U bespaart hierdoor op tijd en investeringen en toch kan u een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners, waardoor er minder grondstoffen, energie, … verloren gaan en u mogelijk goedkoper af bent.

Welke oplossing heeft u gevonden?

Ben u actief in de maakindustrie en heeft u ook een goede praktijk in uw bedrijf waardoor u minder afval produceert, uw afvalstroom beter kunt valoriseren, tips & tricks heeft ontwikkeld, … Denkt u dat deze 'filmwaardig' zijn en dat u er andere ondernemingen mee kunt helpen? Neem contact met ons op! We bekijken samen of en hoe we uw aanpak kenbaar kunnen maken aan een breed publiek.

Ook met vragen in het kader van het project AFVALorisatie kunt u bij ons terecht.

(Bron beeld: https://nl.dreamstime.com)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be