Een smart product doet uw business groeien

14 september 2021
Pieter Beyl
Thierry Coutelier

Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Dankzij slimme geconnecteerde producten worden nieuwe oplossingen gerealiseerd voor bedrijven en voor gebruikers. Maar wat verstaan we nu precies onder smart products of 'slimme geconnecteerde producten'? Wij zien alvast drie essentiële elementen: het product is geconnecteerd, slim en creëert toegevoegde waarde.

Een geconnecteerd product

Een slim product wisselt dankzij connectiviteit informatie uit met andere producten, maar ook met digitale diensten rond het product of een externe gegevensbron. Daarnaast is het ook mogelijk dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt met gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld de eindgebruiker, productbouwer of onderhoudstechnicus zijn. De informatie-uitwisseling vindt dan plaats via een mobiel apparaat of computer.

Connectiviteit zorgt ervoor dat de functionaliteit van een product tot buiten zijn fysieke grenzen reikt. Dit betekent niet dat de connectiviteit draadloos moet zijn, al heeft draadloze connectiviteit wel enkele duidelijke voordelen. Zo draagt draadloze connectiviteit bij aan autonomie, flexibiliteit en kost.

Een slim product

Een slim product is voorzien van slimme eigenschappen. Dit zijn eigenschappen die zich aanpassen aan de veranderende context en gebruikers. Hierdoor kan het product beter autonoom functioneren, zich flexibel aanpassen en beter samenwerken met andere producten of met gebruikers.

Connectiviteit zal dit uiteraard mee mogelijk maken, maar de kern van de slimme eigenschappen is de software. Deze zit vervat op drie plaatsen. Er is de software in de elektronica van het fysieke product zelf, dan is er de software van de producten en mobiele apparaten waarmee het slim product samenwerkt en tenslotte is er ook de software op het internet, in de cloud.

Uiteraard zal niet elk slim product alle mogelijke eigenschappen bezitten of die in dezelfde mate vertonen. Hoe meer het potentieel van digitale technologie benut wordt, hoe ‘slimmer’ een product is, en hoe beter inzetbaar het is.

Een product dat waarde creëert

Een slim product benut het potentieel van digitale technologie om toegevoegde waarde te leveren voor de gebruikers.

Mensen worden dagelijks omringd door digitale technologie, zoals het internet, apps en mobiele apparaten. Daarom is het belangrijk dat een product hier naadloos bij aansluit. Een technologische innovatie is succesvol wanneer ze antwoord biedt op een concrete nood van de mensen die ze gebruiken.

Een slim product creëert waarde in lijn met de business. De digitale technologie speelt een sleutelrol in de implementatie van het businessmodel. Door het samenbrengen van de gebruiker, de business en de technologie creëert een slim product waarde. Een specifiek probleem wordt opgelost of een bepaalde kost wordt verlicht.

Tot slot, laat digitale technologie toe om nieuwe diensten schaalbaar te maken rond een product. Zo kunnen nieuwe totaaloplossingen gerealiseerd worden. Slimme producten openen zo ook mogelijkheden naar nieuwe businessmodellen.

Voordelen van slimme geconnecteerde producten

Bij een geleasede kopieermachine met automatische tonerbestelling bijvoorbeeld maakt slimme geconnecteerde technologie het mogelijk voor productbouwers om daar via nieuwe verdienmodellen op in te spelen.

Door diensten rond het product digitaal te ondersteunen, kunnen deze efficiënt en op grote schaal worden uitgerold en gepersonaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan foutopsporing of configuratie op maat van geconnecteerde producten vanop afstand. Gebruiksdata van slimme geconnecteerde producten capteren en analyseren, levert nieuwe oplossingen en diensten op die de meeste waarde bieden aan gebruikers. Waardoor bedrijven zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten.

Wilt u meer info over slimme geconnecteerde producten of hebt u een specifieke vraag? Klik dan hier!

Met slimme producten kan u als productbouwer vele waardevolle richtingen uit, maar op welk idee wil uw bedrijf nu inzetten? En hoe vermijdt u dat uw slimme productinnovatie meer kost dan waarde levert? In de masterclass 'Werk uw businessidee uit voor een slim product' op 25 november lichten we een aanpak toe om tot een businessidee te komen dat aansluit bij uw bedrijf en uw beoogde markt. Klik hier voor meer info.

 

(Bron beeld bovenaan: Shutterstock)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be