Doet 'unitair octrooi' al een belletje rinkelen?

04 mei 2022
Artikel
Benoit Olbrechts

In Europa is een grote verandering in het octrooistelsel aan de gang: het eenheidsoctrooi en de daarmee samenhangende eengemaakte octrooirechtspraak zullen binnenkort in werking treden. Heeft u hiervan al gehoord? Wat verandert er voor octrooiaanvragers?

Het eenheidsoctrooi staat nu op het punt werkelijkheid te worden. We zijn nog maar één stap verwijderd van wat de belangrijkste hervorming van het Europese octrooistelsel in bijna 50 jaar zal worden. Uitvinders, bedrijven, startende ondernemingen en investeerders kijken reikhalzend uit naar de start van dit nieuwe systeem vanwege de financiële voordelen en de procedurele vereenvoudiging die het met zich zal brengen. Het eenheidsoctrooi en het Gemeenschappelijk octrooigerecht zijn de bouwstenen van dit systeem, dat het bestaande gecentraliseerde Europese octrooistelsel zal aanvullen en versterken.

Zoals u weet, kunnen uitvinders hun uitvindingen in Europa beschermen met een nationaal octrooi of een Europees octrooi. Het EOB onderzoekt octrooiaanvragen zorgvuldig alvorens ze toe te kennen. Maar wanneer het Europees octrooi eenmaal is verleend, is het geen unitair recht. Het bestaat alleen als een geheel van nationale octrooien. Het Europese octrooi moet in elk land waar het van kracht wordt, afzonderlijk worden gevalideerd en gehandhaafd.

Dit kan een ingewikkeld en duur proces zijn, aangezien de eisen van land tot land verschillen. Om deze kosten te beperken, valideren de meeste octrooihouders het Europees octrooi slechts in een klein aantal landen, met als gevolg dat zij slechts een beperkte bescherming in Europa genieten. Evenzo moet de handhaving van het Europees octrooi voor nationale rechtbanken geschieden, wat leidt tot een gefragmenteerd systeem van procesvoering, met hoge kosten en een grote complexiteit voor de gebruikers als gevolg. Wanneer zij wel plaatsvinden, worden de gerechtelijke procedures in de verschillende lidstaten parallel gevoerd, met het risico dat de nationale beslissingen uiteenlopen.

Het eenheidsoctrooi beoogt al deze gebreken van buitenaf weg te werken. Gecombineerd zullen het eenheidsoctrooi en de eengemaakte octrooirechtspraak de toegenomen complexiteit, rechtsonzekerheid, administratieve lasten en vooral de kosten voor octrooihouders verminderen.

Met dit eenvoudiger en kosteneffectiever systeem voor aanvragers zal het mogelijk zijn om octrooibescherming te verkrijgen in tot 25 EU-lidstaten door het indienen van één enkele aanvraag bij het EOB. Door haar opzet zal zij bedrijven, en met name kleinere bedrijven, meer flexibiliteit bieden bij de toegang tot internationale markten.

Parallel met deze hervorming zal het nieuw opgerichte internationale gerecht, het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) genaamd, dienen als rechtsinstrument voor inbreuk- en intrekkingsprocedures met betrekking tot unitaire en klassieke Europese octrooien.

Welke gevolgen zal deze hervorming hebben voor uw octrooiaanvraagstrategie, uw octrooiportefeuillebeheer of voor uw processtrategieën? Om meer over dit onderwerp te weten te komen, kunt u zich hier inschrijven voor ons volgende seminar op 18 mei.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be