De toekomst van kunststofverwerking in de circulaire economie

23 augustus 2018
Thomas Vandenhaute

Aan het einde van hun leven worden kunststof producten en verpakkingen vaak nog verbrand. Dat moet anders kunnen. Hoe? Kom naar de lunchworkshops op de Kunststoffenbeurs op 26 en 27 september.

Kunststoffen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. Maar kunststofproducten of -verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand met energieherwinning. Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststoffen en kunststofproducten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recycleren. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden en de volledige waardeketen mee deze doelstelling helpt waarmaken.

Beleidmakers sturen meer en meer aan op het herdenken van de plastics industrie beginnend bij de productie van het granulaat, over logistiek en conversie tot productie en vervolgens van gebruik en hergebruik via selectieve inzameling en retourlogistiek tot aan de hoogwaardige recyclage. Zo heeft de Europese Commissie begin 2018 haar 'Strategy for Plastics in a Circular Economy' gepubliceerd, die inzet op betere inzameling van plasticafval, recycleerbaarheid of degradeerbaarheid van plastics, meer gebruik van gerecycleerde plastics, en minder lekkage van plastics in het milieu.

De weg naar een gesloten kunststofkringloop

U kunt als bedrijf proactief inspelen op deze beleidsontwikkelingen door circulaire economie op te nemen in uw bedrijfsstrategie. Inspanningen om de kunststofkringloop te sluiten kunnen u helpen om kosten te besparen, u te differentiëren van de concurrentie en optimaal op vragen van klanten in te spelen. Zo verbetert u op lange termijn uw competitiviteit. 

Kom hierover inspiratie opdoen tijdens de lunchworkshops rond circulaire economie & kunststofverwerking, georganiseerd door Sirris, Agoria, VKC/Centexbel, Go4Circle en Plarebel op de Kunststoffenbeurs in Veldhoven op 26 en 27 september. De workshop op 26 september heeft als thema 'Kunststofverwerking en slim beheer van de materialenstroom doorheen de waardeketen', die op 27 september behandelt 'Kunststofverwerking, slim productontwerp en innovatieve businessmodellen'.

Meer info over de workshops vindt u op onze agenda.

Deze lunchworkshops kaderen in het door Vlaanderen Circulair gesubsidieerde project Polypropyleen Circulair.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be