Circulaire dating site laat vliegtuigband herleven in mat

Thomas Vandenhaute

Sluiten van de materiaalkringlopen, er wordt veel over gesproken en geschreven maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Verimpex gebruikt het Symbioseplatform om afgedankte vliegtuigbanden te zoeken en om de materialen van de afgedankte matten die ze terugnemen opnieuw te vermarkten.

Het voorbeeld van Verimpex is inspirerend van hoe hergebruik en herbestemming zijn gerealiseerd en bijdragen aan de circulaire economie. Ze maken inkommatten voor hoog beloop vanuit vliegtuigbanden en de afgedankte matten worden opnieuw in waardevolle materiaalfracties gescheiden.

Een succesvolle date komt van twee kanten

Zoals een datingsite tot doel heeft goede matches te maken tussen twee partijen, zo wil ook het Symbioseplatform een ontmoetingsplaats bieden waar afval, nevenstromen, productieuitval, … een match vinden voor herbestemming, secundair grondstofgebruik, hergebruik, recyclage, upcycling, …

Verimpex heeft al 30 jaar ervaring in het maken van inkommatten uit vliegtuigbanden. De markt staat niet stil en de huidige toeleveranciers zoeken vanzelfsprekend ook steeds de meest hoogwaardige toepassing. Zo kunnen sommige afgedankte vliegtuigbanden ook voorzien worden van een nieuw loopvlak en ingezet worden als off-road band voor trailers, of ze worden als stootkussens voor zeeschepen gebruikt. In dergelijke gevallen is de band dus niet meteen beschikbaar om er een mat van te maken. Het bedrijf moet dus blijvend op zoek naar geschikte banden. Hierdoor heeft het er natuurlijk alle belang bij dat het steeds op de hoogte blijft van het marktaanbod van oude (vliegtuig)banden. Via het Symbioseplatform kan Verimpex op de voet volgen welke reacties er komen op hun vraag naar afgedankte vliegtuigbanden.       

Voor het rubberafval inherent aan het productieproces van de matten uit de vliegtuigbanden is Verimpex een partnerschap aangegaan met een verwerker die er nieuwe producten (o.a. dempingsmatten) van maakt. Gezien de hoge levensduur danken de klanten nu stilaan ook relevante hoeveelheden matten af die het bedrijf sinds kort ook terugneemt. In deze oude matten zitten niet alleen rubberstroken maar ook andere waardevolle materialen. Ook voor deze materialen zoekt het bedrijf een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Opnieuw gebruiken ze het Symbioseplatform om hun aanbod van deze grondstoffen kenbaar te maken.

Verruim uw netwerk

Voor zowel vraag als aanbod helpt het Symbioseplatform om in contact te komen met nieuwe partners. Ook als de match geen onmiddellijke samenwerking oplevert, vergroot uw netwerk en kunt u in contact komen met gelijkgestemden. Om het maximum uit het symbioseplatform te halen, kunt u dus meerdere vragen kenbaar maken en gelijk ook aanbod zoeken voor meerdere toepassingen. Door het gebruik van een uitgebreide beschrijving en trefwoorden vergroot u de kans op reacties en contactopname. We beschreven dit eerder in een vorige blog. Ten slotte kunnen ook kennisinstellingen en technologieproviders het Symbioseplatform bezoeken. In vele gevallen zijn er ook aanpassingen aan de processen (in aanbodzijde en in vraagzijde) noodzakelijk en is samenwerking met meerdere actoren zinvol om de innovatieve match ook in de praktijk te brengen. Door de uitdagingen verbonden aan het inzetten van secundaire grondstoffen mee op te nemen in vraag en aanbod, vergroot de kans om geschikte partners samen te brengen. 

 
De circulaire economie en het sluiten van de materiaalkringlopen krijgen terecht veel aandacht. Wilt u ook meerwaarde halen uit uw nevenstromen? Het project AFVALorisatie helpt u te lanceren!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be