Project Cirkel

Binnenste cirkels van circulaire economie verdienen aandacht

Artikel
Thomas Vandenhaute

De circulaire economie is meer dan recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Deze binnenste cirkels van de circulaire economie zijn lange tijd onderbelicht. Vele maakbedrijven worstelen bovendien met de complexiteit om ze te exploreren en in de praktijk op te zetten. Een nieuw project komt nu aan hun noden tegemoet.

Het project Cirkel wil de uitdaging aangaan en maakbedrijven ondersteunen bij het exploreren van de circulaire strategieën hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik. Voor de eenvoud gebruiken we in dit kader 'remanufacturing' als verzamelnaam voor deze binnenste cirkels.

 

Vele bedrijven geven aan dat ze open staan voor dergelijke initiatieven of zien al een potentieel voor extra activiteiten, maar botsen toch op heel wat uitdagingen van praktische of zakelijke aard. Remanufacturing omvat een brede waaier aan verschillende businessmodellen en manieren van waardebehoud, zoals remanufacturing tot oorspronkelijk niveau, remanufacturing naar opgewaardeerd niveau, remanufacturing in productservicesysteem, terugwinning van gereviseerde stukken, remanufacturing services, ... Elk model heeft hierbij zijn eigen karakteristieken, waardeketenperspectief en technologische competenties. Hierbij komt ook de nood aan nuttige informatie om remanufacturing ook efficiënt te kunnen opzetten.

De uitdagingen liggen op vele vlakken: verdienmodel en waardeketen, organisatie van de remanufacturing-operaties, keuze van ondersteunende technologie voor deze operaties, geschiktheid van het product voor remanufacturing, klantennoden en -acceptatie, informatiebeheer doorheen de keten, retourlogistiek, ...  

Kortom, het is een complexe aangelegenheid waarvoor een soort van stappenplan op maat van de kmo’s erg zinvol kan zijn. Het doel hierbij is de kansen te exploreren en tegelijkertijd stap per stap de risico’s te identificeren en reduceren.

Het Cirkel-project helpt u hierbij

In dit project zullen we bedrijven een pragmatische, stapsgewijze aanpak aanreiken met tools die ze inzetten in functie van hun specifieke context en noden. Deze noden verschillen in functie van de aard van het product, aard van de remanufacturing-strategie, plaats in de waardeketen, voorkennis en ervaring met remanufacturing activiteiten, …  We valideren deze tools via een paar concrete cases. Anderzijds brengen we ook in kaart welke voor de kmo inzetbare sleuteltechnologieën remanufacturing kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan inspectie, ontmanteling en disassemblage, herstellen, herassemblage en het bijhorende kwaliteits- en veiligheidsbeheer.

Grote stappen binnen het project

We zullen in de eerste maanden van het project, dat nu van start gaat, de focus leggen op het verwerven van inzichten, op sleutelcriteria voor het inschatten van het potentieel en de haalbaarheid van remanufacturing. We bouwen een casebook op, identificeren ook een aantal typische remanufacturing-types en we vergelijken hun onderscheidende karakteristieken. Op basis hiervan stellen we een vereenvoudigd schema op van remanufacturing-types en hun karakteristieken en kritische succesfactoren. Hiermee zullen kmo’s uit een breed scala aan opties snel de meest succesvolle pistes kunnen detecteren en deze gericht exploreren.

 

Interesse in dit thema?

Laat het ons zeker weten! Zo kunnen we ook met uw bedrijf de opgedane kennis delen. We staan aan het begin van dit tweejarig traject en gaan dus nog regelmatig ook uw input kunnen gebruiken om de aanpak en ondersteunende tools zo op te zetten dat ze ook écht werken voor kmo’s.  

Dit betekent voor u dat u op regelmatige basis meer info en inzicht in de vooruitgang zal krijgen. Heeft u intussen al vragen, noden of suggesties met betrekking tot remanufacturing? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meer info over het Cirkel-project vindt u (binnenkort) op de projectpagina (in opmaak).

(Bron bewerkte foto: https://www.dreamstime.com)

 

  

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be