Aan de slag gaan met artificiële intelligentie?

Artikel
Sarah Klein

Kom op 7 juni ontdekken wat Vlaanderen te bieden heeft op het vlak van datagebruik en artificiële intelligentie. Tijdens het Flanders AI-forum kunt u niet alleen concrete cases leren kennen, maar krijgt u ook de kans om gericht vragen te stellen over digitalisering, de toepassingen van AI en het gebruik van data binnen uw eigen organisatie.

Op het Vlaamse AI-forum komen de verschillende stakeholders samen. Ze gaan in discussie met elkaar, delen hun ervaringen en stellen nieuwe producten en toepassingen voor.

Het programma omvat verschillende deep dive-sessies binnen zeven thema’s, waaruit de aanwezigen een keuze kunnen maken:

  • AI en ethiek: niet moeilijk
  • Impact van Europese regelgeving op AI in België
  • Boost je onderneming dankzij AI
  • Ontdek de mogelijkheden als de bedrijfs- en onderzoekswereld de handen in elkaar slaan
  • Over leren en motiveren: AI voor iedereen (of toch niet?)
  • State of the art AI for contextual anomaly detection
  • State-of-the-art AI-ondersteuning in flexibele productieomgevingen

Verder wordt er ook een plenaire sessie voorzien en is er ruimte voor netwerking en een bezoek aan de beurs.

De deep dive-sessie 'Contexual Anomaly Detection' wordt verzorgd door Sirris, dat deel uitmaakt van het Vlaams AI-onderzoeksplatform, samen met partners KU Leuven, UAntwerp en Yazzoom, en dit in het kader van het CONSCIOUS-project (Contextual aNomaly deteCtIon for cOmplex indUstrial aSsets). Dit project focust op de detectie van contextuele anomalieën in industriële machines en processen. In deze complexe omgevingen blijft het detecteren van anomalieën immers een grote uitdaging omwille van de zeer dynamische omstandigheden waarin de assets opereren. Het doel van het project bestaat erin effectieve oplossingen te vinden om anomalieën op een meer nauwkeurige, robuuste, tijdige en interpreteerbare wijze te detecteren in complexe, heterogene data uit industriële assets, waarbij rekening wordt gehouden met contextuele factoren die tot verwarring kunnen leiden.

Interesse om deel te nemen aan Flanders AI-forum op 7 juni in BluePoint Antwerpen? Schrijf u nu in! Deelname is gratis, maar reservatie is verplicht. Tickets en info vindt u hier !

Het Flanders AI-forum is een gezamenlijk initiatief van AgoriaVokaVLAIOimec, het Department EWI en het Vlaams AI-onderzoeksplatform.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be