75 procent korting op pre-diagnostische IE-diensten en 50 procent korting op merk- of modelaanvraag via kmo-fonds

04 mei 2021
Benoit Olbrechts
Frank Van den Broek

Beschermt u de intellectuele activa in uw bedrijf met intellectuele eigendomsrechten? Om u daarbij te helpen, zijn de pre-diagnostische IE-diensten van het kmo-fonds  uit EUIPO een aantrekkelijke opportuniteit. Ook de basistarieven voor aanvragen van merken en modellen kunnen tot 50 procent terugbetaald worden.

Voor een kmo kunnen intellectuele activa, bekend als intellectuele eigendom (IP), een belangrijk deel van haar waarde vormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om originele knowhow, specifieke kennis, handelsmerken of modellen, unieke ideeën of methoden toegepast op zakelijke oplossingen en producten.

Als men zich hier terdege bewust van is en deze IP beschermt, kan dat aanzienlijk bijdragen tot zowel het genereren als het in stand houden van de inkomsten van de onderneming.

De economische voordelen van intellectuele-eigendomsrechten werden recent geanalyseerd in een studie die werd uitgevoerd door het EUIPO en het EOB. De voornaamste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Europese bedrijven die intellectuele-eigendomsrechten bezitten, hebben gemiddeld 20% meer inkomsten per werknemer dan bedrijven die dat niet doen;
  • Bedrijven met intellectuele-eigendomsrechten betalen hun werknemers ook hogere salarissen (+19%);
  • Slechts 9% van de Europese kleine en middelgrote ondernemingen bezit een octrooi, een geregistreerd model of een handelsmerk, tegenover bijna 60% van de grote ondernemingen.

Daarom is het doel van de IP scan, die door het kmo-fonds wordt gesteund, waardevolle intellectuele activa te identificeren. En er wordt ook een effectieve beschermingsstrategie ontwikkeld.

IP-diensten

In de praktijk is de IP-scan (Dienst 1 genaamd) sinds 1 mei toegankelijk voor Belgische kmo's. En 75% van de kosten van deze dienst is terugbetaalbaar.

Daarnaast blijft Dienst 2 van dit programma toegankelijk en biedt tot 50% korting op de basistarieven voor aanvragen van merken en modellen.

Aanvragen voor deze diensten kunnen ingediend worden bij het EUIPO in de loop van zogenaamde tijdvensters, geopend tijdens de maanden mei, juli en september 2021.

Voor meer informatie over deze diensten: https://economie.fgov.be/nl/nieuws/geef-uw-bedrijf-een-impuls-met

Om een aanvraag in te dienen: https://euipo.europa.eu/cosme/nl/form/sme-fund

Ook de IP-experts van de Octrooicel van Sirris zullen door de FOD Economie worden ingeschakeld voor de uitvoering van Service 1. Ze staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be