Masterclass

Waarde halen uit uw producten met IoT

U denkt erover uw producten uit te breiden met IoT, maar bent er niet uit hoe u voldoende waarde kan halen uit uw slimme product? In deze masterclass geven we beproefde tips & tricks om tot een onderbouwd business-idee voor een slim product mét meerwaarde te komen.

Wie IoT en slimme producten zegt, denkt aan het toevoegen van sensoren, connectiviteit, apps en digitale diensten aan een product om nieuwe oplossingen te realiseren met toegevoegde waarde. Dat betekent, naast een impact op het product, ook veranderingen qua business en organisatie. Hoe gaat u om met de veelheid aan nieuwe mogelijkheden en onbekenden? Hoe komt u tot waardevolle ideeën en verhoogt u de slaagkansen van wat u op de markt wil brengen?

Sirris heeft een aanpak uitgewerkt die productbouwers ondersteunt bij het identificeren en valideren van een waardevol business-idee voor een slim product. Deze aanpak bouwt voort op bewezen methodes voor digitale producten en houdt rekening met de specifieke impact van IoT op fysieke producten, en wel dankzij:

  • slimme productscenario’s, gebaseerd op bestaande productvoorbeelden, die relevante ideeën aanreiken voor uw productstrategie,
  • stapsgewijze validatie van de 'market-fit' van het slimme productidee, die focust op welke waarde gecreëerd wordt, hoe waarde geleverd wordt aan de klant en hoe waarde gecapteerd wordt door uw bedrijf.

Doel

Met deze masterclass lichten we een praktische aanpak toe die u helpt bij het oriënteren naar een waardevol business-idee voor uw slimme product. Deze aanpak focust op productstrategie en validatie van de 'market-fit'. De aangereikte tips & tricks versnellen en versterken de uitwerking van productideeën binnen uw bedrijf. Dankzij de vele voorbeelden en de verschillende invalshoeken van de deelnemers verwerft u frisse inzichten.

De masterclass bestaat uit een interactieve groepssessie van een halve dag en een individuele opvolgsessie:

  • De interactieve groepssessie vindt plaats op locatie. Ze wordt voorafgegaan door een broodjeslunch en beëindigd met een korte netwerkdrink. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. De voertaal voor deze sessie is Nederlands.
  • De individuele opvolgsessie wordt nadien met u ingepland en vindt online plaats (1,5 uur). We bespreken uw specifieke stappen om de tips binnen uw bedrijf toe te passen.

Voor wie?

Bedrijven die fysieke producten bouwen en exploreren welk slim product ze op de markt willen brengen. In het bijzonder bedrijven die hier net mee starten of er moeilijkheden bij ondervinden. De masterclass richt zich op wie binnen het bedrijf een trekkende of sturende rol vervult bij het definiëren van nieuwe producten, zoals bedrijfsleiders, product managers, innovatiemanagers, R&D-managers, …

 

Programma groepssessie

12:30 Ontvangst & broodjeslunch

13:00 Introductie & kennismaking bedrijven

13:30 Deel 1 - Productstrategie

  • business drivers en slimme productscenario’s
  • strategische fit, uitdagingen en risico’s
  • roadmap

14:30 Deel 2 – Market-fit

  • waarde creëren: klant en waarde
  • waarde leveren: oplossing en waardeketen
  • waarde capteren: prijsstrategie en inkomsten vs. kosten

16:30 Netwerkdrink

17:00 Einde

 

Begeleiders Sirris

Prijs

De deelnameprijs voor deze masterclass (groepssessie halve dag + individuele sessie) bedraagt 375 EUR (excl. BTW) voor bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, dankzij de steun van VLAIO in het kader van het Industriepartnerschap. Deelnemers van buiten Vlaanderen betalen 1245,00 EUR.

 

Deze masterclass wordt georganiseerd in het kader van ‘Industriepartnerschap’

De inhoud van de masterclass kwam mede tot stand dankzij het COOCK-project ‘Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie’. Meer info over dit project vindt u op de projectpagina.

Datum

13 december 2022 13:00 - 17:00

Locatie

Sirris, MRC Gent
Technologiepark 48
9052 Zwijnaarde
België

Google maps

Prijs

Zie details

Contactpersoon

Experts

Partners

Datum

13 december 2022 13:00 - 17:00

Locatie

Sirris, MRC Gent
Technologiepark 48
9052 Zwijnaarde
België

Google maps

Prijs

Zie details