Micromanufacturing digital technology
Webinar

Microproductie en digitalisering

Het Sirris Micromanufacturing Lab organiseert een reeks korte webinars die u de kans geven om microproductietechnologieën en hun potentieel te ontdekken. Tijdens dit 30 minuten durende webinar leert u verschillende technieken kennen voor de integratie van elektronica met behulp van microprinten.

We leven in een steeds meer digitale wereld, waarin elk voorwerp of elke machine informatie kan verschaffen over zijn toestand, zijn geschiedenis of de omgeving waarmee het/zij in interactie treedt en waaraan het/zij zich kan aanpassen dankzij instructies die het/zij op afstand ontvangt of zelfs autonoom. Voor het genereren, uitwisselen en beheren van deze gegevens is echter geschikte hardware nodig die sensoren, actuatoren, batterijen, antennes enz. bevat. De integratie van deze functies mag in geen geval de vorm of de primaire functie van het product waarmee zij verbonden zijn, veranderen.


Microproductietechnieken bieden de mogelijkheid om sensoren en andere bijbehorende signaalverwerkings-, energiebeheers- en communicatiefuncties op een zo weinig invasief mogelijke manier te integreren. In het bijzonder maakt geprinte elektronica het mogelijk, naast miniaturiseringstechnieken door microfabricage en micro-elektronica, om diverse elektronische functies aan een product toe te voegen zonder dat daarvoor een speciale printplaat nodig is. Het product wordt de printplaat! Het is niet de bedoeling dat geprinte elektronica de traditionele elektronica vervangt, maar het vormt een ideale aanvulling erop om functies zo discreet mogelijk te integreren of voor bijzonder krappe of ruwe omgevingen. De additieve aard ervan maakt het ook zuiniger met hulpbronnen en minder afvalgenererend.


Tijdens dit snelle webinar (30 minuten) leert u verschillende technieken kennen voor de integratie van elektronica met behulp van microprinten. Verschillende voorbeelden van toepassingen in de medische, luchtvaart- of milieusector worden getoond.

Datum

15 februari 2023 11:00 - 11:30

Prijs

Gratis, inschrijven is verplicht

Experts

Lees meer over deze expertise

Datum

15 februari 2023 11:00 - 11:30

Prijs

Gratis, inschrijven is verplicht

Similar events