Groepscoaching - Nieuwe producten uit afgedankte windturbinebladen (volzet)

Wat met de toekomstige reststroom van offshore windturbinebladen? Na een haalbaarheidsstudie en grondig overleg met verschillende bedrijven is Sirris klaar om in een bedrijfsgedreven aanpak verdere stappen te zetten naar concrete antwoorden. Ook u kunt deel uitmaken van de oplossing! We organiseren een coachingtraject met relevante spelers die een nieuwe waardeketen zullen vormen.