Nieuw steuninstrument BEL-COO voor transregionale innovatieprojecten

Bas Rottier

Samen innoveren met ondernemingen uit Vlaanderen, Wallonië of Brussel, en werken aan een transregionaal onderzoeks- of ontwikkelingsproject? Het BEL-COO-programma komt u tegemoet!

Via BEL-COO, de opvolger van het BEL-SME programma en een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), SPW Recherche en Innoviris, kunnen ondernemingen uit (minstens twee) verschillende Belgische gewesten gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. Nieuw hierbij is dat nu ook grote ondernemingen kunnen deelnemen en dat projecten continu kunnen ingediend worden. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.

Wie komt in aanmerking?

Dit steunprogramma richt zich tot ondernemingen uit de verschillende Belgische gewesten die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken. Het consortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s. Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70 procent van het totale projectbudget.

Elke deelnemende onderneming voert O&O-taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie).

Onderzoeksinstellingen (zoals Sirris) kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven. Ze kunnen evenwel niet optreden als rechtstreekse begunstigde.

Praktische info

Consortia kunnen continu projecten indienen in het BEL-COO programma. De evaluatie gebeurt eveneens op continue basis. Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal vier maanden. De duurtijd van een project bedraagt 12 tot 36 maanden.

Bijkomende informatie voor de deelname in de regio's vindt u hier:

Vlaams gewest: Vlaio

Waals Gewest: SPW Recherche

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Innoviris

 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be