Lambrecht Trailers maakt met succes gebruik van de vernieuwde Milieu Compliance Audit

Thomas Vandenhaute

Voldoen aan de milieuwetgeving vormt de basis voor elk bedrijf in Vlaanderen. Door de snel evoluerende regelgeving is het echter niet eenvoudig om na te gaan in welke mate men, als kmo, in regel is met de uitgebreide waslijst aan voorschriften en verplichtingen. Nog uitdagender is het linken van trends in milieuregelgeving aan productie-innovaties en zo te zoeken naar reducties in kost en milieu-impact. De eco-compliance experten van Agoria voerden bij de firma Lambrecht Trailers de Milieu Complaince Audit uit. 

Lambrecht Trailers NV

De bedrijfsactiviteiten van Lambrecht Trailers NV spitsen zich voornamelijk toe op de constructie van kwalitatieve en duurzame bulktanks voor diverse korrel- en poedervormige producten. En dit gaande van trailers voor veevoeders, meelproducten, granen, bloem, meststoffen, pellets, aardappel-vlokken…. Ze zetten in op levensduurverlenging door ook herstel, onderhoud en upgrades aan te bieden en reduceren zo de milieu-impact van hun producten.

“In dit domein munten we uit door jarenlange ervaring en een doorgedreven knowhow! Maar op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de milieuwetgeving gelinkt aan productieactiviteiten moeten we ook kunnen steunen op externen. Als kmo is het immers helemaal niet evident om deze dikwijls wijzigende materie te beheersen.” stelt Greet Decleir, HR-verantwoordelijke van het bedrijf. 

Waar staan we?

“Daarom werd een eerste compliance-audit in ons bedrijf uitgevoerd. Door deze audit werden de milieuverplichtingen die bij ons van toepassing zijn duidelijk in kaart gebracht. We ontvingen een uitgebreid rapport waarin werd aangegeven wat de wettelijke verplichtingen zijn en hoe de situatie momenteel is. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal verbeteracties waaronder de actualisatie van onze milieuvergunning” vervolgt Greet.

Bovendien biedt zo’n audit ook de kans om vanuit het project eco-compliance een beroep te doen op een breed kennisnetwerk van Sirris en Agoria op het vlak van technologie en innovatie. Door in de praktijk met één auditeur te werken maar in het project terugkoppeling te voorzien, kunnen veel informatie, kennis, ideeën toch op laagdrempelige wijze het bedrijf binnenstromen.

“De expert heeft het volledige traject begeleid en ons steeds met raad en daad bijgestaan. We hebben dus zelf - onder begeleiding - de hele resem milieuverplichtingen doorploegd! Flexibeler dan te werken met verschillende externe partners én er daarnaast zelf nog heel wat van opsteken. Een aanrader!” besluit Greet.

Via het project 'Eco-compliance als competitief wapen' (met steun van Vlaio) werd de format van de compliance-audit verder ontwikkeld en geactualiseerd. 

De kracht van Eco-compliance
Voor elke innovatie in de brede zin van het woord kan een beroep gedaan worden op de expertise die opgebouwd wordt binnen het project Eco-compliance. Bedrijven kunnen rekenen op ruime ervaring om gericht de innovatienoden in kaart te brengen, op diepgaande kennis van regelgevende kaders op Vlaams, nationaal en Europees niveau en ten slotte op het zeer ruime netwerk dat dit project aanbiedt om de juiste specialisten te vinden die bijdragen om de innovatie te ontsluiten.
Interesse in een Agoria compliance-audit? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten.

 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be