CopolMould Cobotised polishing
Closed

CoPolMould | Gecobotiseerd polijsten van matrijzen

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door
Het Europese CORNET-project CoPolMould, waarin Sirris samenwerkt met Fraunhofer IPT en FG Ultra, heeft als doel het ontwikkelen en demonstreren van een proof-of-concept van een algemeen toepasbare tool, om polijstdeskundigen te helpen bij het polijsten van basisvormen en -oppervlakken van unieke objecten, zoals spuitgietmatrijzen.

Context

In productie zijn finisseerprocessen van groot belang, maar meestal worden ze manueel uitgevoerd. Dit betekent dat ze zwaar doorwegen op de kosten en doorlooptijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van manueel polijsten van matrijzen in de automobielsector 38 procent van de arbeidskosten van de matrijs en 30 procent van de productietijd van een matrijs kunnen vertegenwoordigen. Tot 30 procent van de kostprijs van kunststof producten kan gelinkt worden aan het maken van de matrijs. Ongeacht of het afwerkingsproces uit slijpen, leppen of polijsten bestaat en of het op matrijzen of op andere producten gebeurt, de uitdagingen voor de automatisatie van afwerkingsprocessen voor kleine series en enkelstuks zijn gelijkaardig.

Er is nog altijd geen algemene automatiseringsoplossing commercieel voorhanden die kan worden toegepast voor het merendeel van de gebruikscases in de toolingsindustrie.

Doel

Daarom wil Sirris een proof-of-concept van een algemeen toepasbare tool voor polijsten ontwikkelen en demonstreren. Terwijl typische benaderingen voor automatisatie van polijstprocessen zich doorgaans richten op de automatisering van het volledige proces, kan de relatief nieuwe technologie van collaboratieve robotica (cobots) een praktischere benadering mogelijk maken. In plaats van te trachten de polijstexpert te vervangen via automatisering, kan een gebruiksvriendelijk collaboratief robotsysteem de mogelijkheden van de polijstexpert uitbreiden en hem toelaten zij aan zij te werken met een mechanische arm die aan minder uitdagende oppervlakken (bijv. grotere oppervlakken) kan werken, terwijl de polijstexpert tezelfdertijd werkt aan kleinere vormen en moeilijke overgangen aan een oppervlak.

Benadering

Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken en testen, werkt Sirris samen met Fraunhofer IPT en FG Ultra. De focus van het project ligt niet enkel op de spuitgietmatrijsindustrie, maar ook op het afwerken van oppervlakken in het algemeen.

Door ontwikkelde elementen te integreren in een industrieel relevante demonstrator bedrijven laten leren en geïnspireerd raken, dat is waar dit project in de eerste plaats om draait. Andere doelstellingen zijn het opstellen van richtlijnen om tot gelijkaardige oplossingen te komen in een bedrijfsspecifieke setting via de invoering van dit semi-geautomatiseerde polijstprocedé.

Doelgroep

Het project focust op aspecten die relevant zijn voor bedrijven met manuele polijstprocessen op kleine series en enkelstuks.

De industriële gebruikersgroep van het CORNET-project levert input voor de specificatie van typische toepassingen en brengt representatieve gebruikscases aan. De leden van de gebruikersgroep krijgen voorrang op het vlak van kennisverwerving en worden uitgenodigd te experimenteren met relevante cases.

Productiebedrijven en technologieleveranciers (bijv. automatisatiebedrijven, integratoren, leveranciers van opkomende technologie, ...) , die zich ingeschreven hebben, maken eveneens deel uit van de industriële gebruikersgroep. 

Referentie

CoPolMould: Cobotic Polishing of Moulds / HBC.2017.0643

Projectpartners

  • Sirris
  • Fraunhofer IPT 
  • FG Ultra

Interne link

Is polijsten tot spiegelglans met een cobot mogelijk?

Timing

sep 2018 - aug 2020

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be