Brefurbish increasing efficiency of refurbishing through data analytics and operator support
Lopend

BrefurbiSH I Efficiëntere refurbishing door data-analyse en ondersteuning van de operator

Regio:
Brussel
Gefinancierd door

Doel van het project is het refurbishing-proces van huishoudapparaten efficiënter te maken aan de hand van geavanceerde data-analyse en cognitieve en functionele ondersteuning van de operator.

Afgedankte huishoudapparaten worden momenteel vernietigd, terwijl een klein deel ervan zou kunnen worden hergebruikt of gerefurbisht, of de onderdelen ervan zouden kunnen worden opgewaardeerd. 97% van de huishoudapparaten wordt na inlevering vernietigd of als grondstof gerecycleerd. Meestal gaat het om relatief recente toestellen, waarvan tot 10% op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze kan worden hergebruikt of gerefurbisht. Bovendien bevat tussen 15% en 30% van deze machines nog functionerende componenten die als reserveonderdelen kunnen worden doorverkocht of in het refurbishing-proces kunnen worden hergebruikt. 

Een groter aanbod aan gerefurbishte apparaten kan gezinnen in energiearmoede helpen energieverslindende huishoudapparaten te vervangen en kan tegemoetkomen aan de vraag van milieubewuste en geëngageerde mensen die bewust kiezen voor een gerefurbisht in plaats van een nieuw apparaat. De refurbishing-sector blijft echter nog steeds gekenmerkt door een zeer intensieve handenarbeid, waarbij de werknemers van de doelgroep een repetitieve opeenvolging van instructies of taken moeten uitvoeren.

Doel

Het BrefurbiSH-project streeft ernaar het refurbishing-proces efficiënter te maken aan de hand van geavanceerde data-analyse en cognitieve en functionele ondersteuning van de operator.

Aanpak en resultaten

Het project maakt de refurbishing van huishoudapparaten efficiënter door de werknemers extra ondersteuning te bieden. In het kader van het project worden apparaatspecifieke gegevens verzameld vóór, tijdens en na het refurbishen om te achterhalen welke apparaten het meest vatbaar zijn voor pannes en welke types fouten het vaakst voorkomen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om het refurbishing-proces zo efficiënt mogelijk te maken, en kan ook worden teruggekoppeld naar het ontwerpproces van hetzelfde type apparaten, zodat hier ontwerpkeuzes kunnen worden gemaakt om het refurbishen van huishoudapparaten in de toekomst te vergemakkelijken.

De gegevens die tijdens het refurbishen worden verzameld, kunnen worden gebruikt om automatisch richtlijnen voor dit proces op te stellen, welke nodig zijn om nieuwe werknemers van de doelgroep op te leiden. De klassieke refurbishing-infrastructuur zal worden geoptimaliseerd aan de hand van zowel geavanceerde data-analyse als cognitieve en functionele ondersteuning van de operator. De efficiëntie zal worden gevalideerd door middel van een proefinfrastructuur bij Circular.Brussels, die bestemd is voor twee representatieve BSH-toestellen (wasmachines en vaatwassers).

Financiering

Kader

Gezamenlijke R&D BrefurbiSH: het refurbishing-proces van huishoudapparaten efficiënter maken

Project gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Projet subsidié par la Region de Bruxelles-Capital - Innoviris/ (Project subsidised by the Brussels Capital Region - Innoviris)

 

Partners

In samenwerking met
Gesponsord door

Meer informatie over onze expertise

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be