Waarom geavanceerde planningstools soms toch teleurstellen

01 augustus 2017
Case
Pascal Pollet

Heel wat productiebedrijven dromen van een gestroomlijndere planning en investeren daarom in geavanceerde planningstools. Op die manier hopen ze de drukte op de werkvloer onder controle te krijgen, de doorlooptijden te verkorten en stipter te leveren. Maar ondanks de vaak hoge verwachtingen, stellen dergelijke tools soms ook teleur. 

Er bestaat een breed spectrum aan moderne planningstools, elk met hun eigen features, waarmee bedrijven hun workload kunnen stroomlijnen. Maar ondanks hun intelligentie slagen ze er maar moeilijk in om accurate planningen af te leveren. Dat heeft alles te maken met het einddoel van die tools: voorspellen wanneer een order klaar zal zijn. Om de einddatum van een order te voorspellen, moet je de doorlooptijd kunnen inschatten, maar dit blijkt net een heel moeilijke opgave te zijn. 

Beïnvloedende factoren 

De eerste bepalende factor voor de doorlooptijd is de bezettingsgraad, het percentage van de tijd waarvoor er werk voorhanden is aan een werkpost. Opvallend: zodra de bezettingsgraad 80 procent overstijgt, gaat de doorlooptijd plots heel sterk stijgen. Of: hoe drukker, hoe langer alles duurt. 

Daarnaast zijn er ook nog tal van onvoorspelbare factoren die roet in het eten kunnen gooien: pannes, materiaalproblemen, laattijdige leveringen … Die factoren zorgen ervoor dat de doorlooptijd onmogelijk nauwkeurig kan voorspeld worden. Een hoge bezettingsgraad gaat deze onvoorspelbare factoren verder uitvergroten, waardoor kleine problemen op de werkvloer kunnen leiden tot grote afwijkingen in de gerealiseerde doorlooptijden. 

Uitweg uit de planningsparadox 

Bedrijven die kampen met lange en sterk variabele doorlooptijden, voelen het meeste nood aan een goed planningssysteem. Maar hun doorlooptijden worden typisch veroorzaakt door een combinatie van een hoge bezettingsgraad en onvoorspelbare factoren. Deze combinatie maakt juist dat plannen bijzonder moeilijk wordt. Dat is de essentie van de planningsparadox: als de nood aan een planningssysteem het hoogst is, dan zullen planningstools het minst goed presteren. 

Daarom is het belangrijk om het probleem bij de wortel aan te pakken. En te focussen op de doorlooptijd zélf. Quick response manufacturing (QRM) is daarvoor een goede strategie. QRM mikt op kortere doorlooptijden voor complexe omgevingen - veel maatwerk, kleine volumes - waar plannen vaak een heikele opdracht is. 

Masterclass: QRM in de praktijk 
Hoe werkt QRM precies? En hoe implementeert u zo’n traject succesvol? Op 11 oktober komt u het te weten van Rajan Suri, de geestelijke vader van QRM. Schrijf u in voor de Quick Response Manufacturing masterclass
Een uitgebreidere versie van dit artikel leest u op ons Techniline-platform

 

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be