Versnellen stijgende grondstofprijzen en bevoorradingsproblemen circulaire economie?

29 september 2021
Julien Amadou
Stefan Milis
Thomas Vandenhaute

Sterk stijgende grondstofprijzen, bevoorradingsproblemen van allerhande grondstoffen en producten, ... brandend actuele gegevens die een belangrijke impact kunnen hebben op uw bedrijf. Komt de voorspelling van de Club van Rome uit dat onze grondstoffen uitgeput raken of gaat het slechts om een tijdelijk fenomeen gekoppeld aan de sterkere economische groei na deze crisis? En bovenal, wat kunt u doen om u hiertegen te wapenen? Is deze groei zelf wel nog zo’n geweldig idee?

Er is natuurlijk niet één recept dat oplossingen biedt, maar de experts van Sirris en Agoria zijn ervan overtuigd dat het toepassen van circulaire oplossingen een belangrijke stap in de goede richting is. Bij circulariteit denken bedrijven echter nog al te vaak aan recyclage en kijken ze vooral naar de minimalisatie en goede recyclage van hun eigen afval. Maar circulaire oplossingen zijn veel breder dan enkel recyclage.

Doing more with less

Kernelement van circulariteit is hoe je als bedrijf meer toegevoegde waarde kan genereren met minder grondstoffen. Dit kan door het toepassen van de talrijke mogelijke strategieën binnen de zogezegde binnenste cirkels van de circulaire economie. Deze zijn er vaak op gericht de toegevoegde waarde van een product zo lang mogelijk in de maatschappij te houden door bijvoorbeeld de levensduur te verlengen, maar ook door aan predictive maintenance of zelfs aan remanufacturing te doen. Deze hebben tot doel de gebruikte grondstoffen niet enkel langer in de maatschappij te houden, maar creëren vaak ook een hogere toegevoegde waarde doordat de kostprijs van de aankoop van nieuwe grondstoffen, onderdelen of zelfs nieuwe machines significant daalt. Hierbij zijn er talrijke enablers die belangrijk zijn, zoals eco-design, maar ook digitale technologie tot zelfs nieuwe businessmodellen, zoals het 'as-a-service'-model, waarin de focus gelegd wordt op het aanbieden van functionaliteit eerder dan een product.

Drempels, vragen en uitdagingen

Het toepassen van een circulaire strategie blijkt voor veel bedrijven vaak toch nog moeilijk en soms staren bedrijven zich blind op de talrijke drempels. Vragen zoals "Gaat dit mijn markt niet ondermijnen?", "Hoe ga ik om met mijn installateurs die onderhoud doen?", "Hoe implementeer ik best eco-design-principes?", "Hoe verdien ik geld met een product dat nooit stuk gaat?", … zijn vaak de eerste elementen die naar boven komen. De stap zetten naar as-a-service businessmodellen of zelfs digitale technologie toepassen als enabler is dan ook nog veel moeilijker. Circulaire economie vergt ook het samenwerken in waardeketens en ecosystemen, wat vaak een bijkomende uitdaging is voor bedrijven.

Er bestaan wel degelijk oplossingen voor de diverse uitdagingen en drempels die bedrijven ervaren. Sterker nog, vaak geeft dit aanleiding tot meer toegevoegde waarde, nieuwe markten en krijgt men een sterkere klantenbinding. Waarom zien we dan met stijgende grondstofprijzen en uitdagingen naar de bevoorrading van bepaalde grondstoffen geen boom van de circulaire projecten?

Nood aan inspiratie

Hierop hebben we geen antwoord maar het is vooral een kwestie van zich te laten inspireren, te starten met een experiment en via geleerde lessen verdere stappen te zetten naar opschaling. Wat houdt u tegen om deze opportuniteit te grijpen? The time is now, reden te meer waarom we tijdens Acumen 2021 (18-21 oktober) vanuit Sirris en Agoria heel wat inspiratie, handige tools & tricks aanbieden rond hoe u uw circulair idee kan omzetten naar een experiment tot zelfs een bredere opschaling.

Schrijf u snel in voor een van uw inspirerende sessies. Of neem contact op met onze circulaire experts!

Ontdek tijdens de masterclass 'Circulaire waarde identificeren en realiseren' op 30 november hoe u met de circulaire economie waarde (economisch, ecologisch, kennis, …) creëert voor uw bedrijf en hoe u circulaire-economiestrategieën concreet maakt.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be