Verhoog uw productiviteit, verkort uw doorlooptijd met Toyota Kata

04 augustus 2017
Case
Pascal Pollet

Hoe verhoog je de productiviteit, verkort je doorlooptijden en zorg je voor een continue verbetering in je bedrijf? De succesvolle methodiek Toyota Kata zorgt ervoor dat verbeterprocessen niet stilvallen en iedereen systematisch verbeteringen tot stand brengt. Om bedrijven de knepen te leren, organiseert Sirris op 25 en 26 september een tweedaagse masterclass.

Toyota Kata is een verbetermethodiek gebaseerd op de aanpak van Toyota die toelaat om het proces van continu verbeteren naar een hoger niveau te tillen. In plaats van een aaneenrijging van haast willekeurige verbeteracties wordt continu verbeteren zo een doelgericht proces waarbij de inbreng en betrokkenheid van de medewerkers centraal staan.

Met deze masterclass willen we de deelnemers een praktische methode aanreiken waardoor uw bedrijf snel oplossingen op maat van de eigen situatie kan ontwikkelen. De aangeleerde methodiek zorgt er ook voor dat continu verbeteren door iedereen in de organisatie wordt gedragen en voorkomt weerstand tegen verandering.

Deze training steunt hiervoor op het onderzoek van Mike Rother (beschreven in zijn boek Toyota Kata), waarin hij twee routines ('kata’s' in het Japans) ontrafelde die de basis vormen van het succes van Toyota: de verbeter-kata en de coaching-kata. De masterclass steunt op een afwisseling van theorie en interactieve simulaties die verbeter-kata en coaching-kata tot leven brengen. Hierbij leert u hoe u het proces van continue verbetering kan versnellen.

Klik hier voor meer info over de kata’s. 

Meerwaarde voor uw bedrijf

Bedrijven die eerder met deze aanpak startten, zagen volgende concrete voordelen:

  • een stijging van de productiviteit met 30 procent op vier weken tijd
  • een verkorting van de doorlooptijd met 60 tot 80 procent op twee maanden tijd
  • een verbetering van de kwaliteit
  • een duidelijke stijging van de motivatie en het enthousiasme van de medewerkers  

Doelstellingen van de training

  • In deze tweedaagse training zult u een gedegen kennis verwerven van het Toyota verbeter-kata-traject (visie/uitdaging, huidige toestand, doeltoestand, obstakels, PDCA – d.i. Plan-Do-Check-Act)
  • U zult de waarde van de Toyota coaching-kata-methodologie leren waarderen (hoe het samenspel van verbeteraar, eerste en tweede coach werkt)
  • U zult leren inzien hoe de verbeter- en coaching-kata een lean-initiatief nieuw leven kunnen inblazen en een basis geven om met vertrouwen en succes de toekomst tegemoet te gaan.

Als u op zoek bent naar een betere manier om mensen te leiden en ontwikkelen met superieure resultaten tot gevolg, is deze tweedaagse masterclass zeker voor u! Meer info en inschrijvingsmogelijkheid vindt u hier.

Meer informatie over Toyota Kata is te vinden op:
http://www-personal.umich.edu/

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be