Veldeman Bedding brengt circulair ontwerp naar praktijk

15 juni 2020
Case
Thomas Vandenhaute

Het familiebedrijf was tot het besef gekomen dat de klassieke manier van produceren niet meer verantwoord was, omdat grote producten een grote bijdrage betekenen aan de afvalberg. Het wilde zijn processen aanpassen, om zo op een duurzame manier duurzame producten te kunnen produceren. Zowel het product zelf als de omringende factoren werden kritisch bekeken. De bedden kregen een nieuw, modulair ontwerp, waarvan de delen recycleerbaar zijn, andere herbruikbaar. Ook reparatie en refurbishing zijn zo eenvoudiger, waardoor de levensduur van de producten kan worden verlengd. Om het concept praktisch haalbaar te maken, werd een makkelijke demontage mogelijk gemaakt en een uniforme materiaalstroom gecreëerd. Dit zonder aan kwaliteit in te boeten.

 

Het project startte met één product, ontwikkeld met de principes van de circulaire economie in het achterhoofd. Eenmaal een ver gevorderd prototype gerealiseerd werd, was de volgende stap dit product in de markt te zetten en de toegevoegde waarde ervan te linken aan de veranderde marktnoden en wensen. Er diende een nieuw businessmodel te worden opgezet om de cirkel rond te maken. De opzet is dat boxspring en matras na gebruik worden teruggenomen, sommige delen hergebruikt, andere verwerkt. Dit in de praktijk omzetten bleek een hele uitdaging. 

 

 

(Beeld: Veldeman)

Realistische aanpak

Als lid van het lerend netwerk Circular Economy Connect kwam Veldeman Bedding in contact met de expertise en ervaring bij Sirris rond circulaire economie. Samen werd een praktische en realistische aanpak uitgewerkt, onder meer via drie workshops met alle betrokken partijen. Zo kwam men tot verschillende inzichten die opgenomen werden in verschillende pilootprojecten, waarin met een klein team iteratief en procesmatig tewerk werd gegaan en vele kleine stappen werden gezet. Op die manier is het mogelijk snel te leren, ervaring op te doen, wat in een eerste fase belangrijker is dan optimale processen uitwerken voor verkoop, levering en productie.

Op maat van vereisten

Concreet kon Veldeman een beperkt aantal specifieke klantensegmenten identificeren die elk met een circulair aanbod op maat benaderd worden. De sleutel is dat circulaire economie voor elk van de klanten een andere waarde heeft en dus ook een andere finaliteit, zoals bijvoorbeeld een lange levensduur, recycleerbaarheid, herstel- en herbruikbaarheid. Door modulair te werken, is het bovendien mogelijk met beperkte middelen een breed aanbod te realiseren.

 

Zo kon Veldeman Bedding goed voorbereid aan de marktzetting van zijn duurzame beddingcollectie beginnen. Op termijn zal de methodologie verder worden uitgebreid en toegepast voor alle producten binnen het aanbod van de fabrikant. Zo zal Veldeman stap voor stap zijn volledige productgamma aanpassen en bijdragen aan de realisatie van een meer circulaire toekomst.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be