Valorisatie van afval uit verspaanprocessen

30 juli 2018
Thomas Vandenhaute

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen en slijpsel. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf deze afvalstromen te valoriseren. Op 25 september kan u bij ZF Wind Power terecht voor een uitgebreide toelichting over hun project rond de valorisatie van spaanafval en een rondleiding in de verspaningsafdeling.

Wat mag u verwachten?

ZF Wind Power zal de resultaten van hun intern project rond de valorisatie van spaanafval toelichten en een rondleiding verzorgen in de productieafdeling met specifieke aandacht voor de verspaanafdeling. U krijgt eveneens een overzicht van de belangrijkste conclusies van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’. U komt meer te weten over hoe een proactieve aanpak kosten bespaart en vooral hoe het innovatie aanwakkert. Ten slotte komen ook de vervolgacties die gepland zijn rond de valorisatie van afval en circulaire economie bij Sirris en Agoria aan bod.

Waarom deelnemen?

Na deze infosessie gaat u naar huis met gerichte informatie waarmee u onmiddellijk aan de slag kan in uw eigen bedrijf. Door de rondleiding ziet u in de praktijk hoe de conclusies over de valorisatie van spaanafval concreet zijn geïmplementeerd op de werkvloer. Daarnaast worden de belangrijkste conclusies en lessons learned van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’ gepresenteerd. Er is ook voldoende gelegenheid om specifieke vragen te stellen aan de verschillende experts.   

Interesse? Verdere info over het programma en praktische info over de infosessie op 25 september vindt u hier  

De infosessie wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.     

(Bron foto: www.zf.com)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be