Tegen 2030 minstens 1 op 2 maakbedrijven richting circulaire economie, daar gaan we voor!

11 mei 2022
Artikel
Thomas Vandenhaute

De circulaire economie leeft vandaag bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op maandag 25 april vond in aanwezigheid van Minister Crevits de Circular State of the Union plaats. Hiermee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger met de transitie naar een meer circulaire economie. Ook Sirris en Agoria stappen hierin mee.

Op het Circular State of the Union-event van Vlaanderen Circulair ondertekenden 22 organisaties, waaronder Sirris en Agoria, de ambitie dat in 2030 meer dan de helft van de Vlaamse maakbedrijven actief met de circulaire economie aan de slag gaat. Circulaire strategieën bieden immers kansen voor maakbedrijven en we willen ervoor zorgen dat maakbedrijven deze kansen kunnen grijpen. De maakindustrie is immers een essentiële hoeksteen en motor van onze economie en welvaart, die - direct en indirect - voor heel wat jobs zorgt.

De moeilijke toegang tot bepaalde grondstoffen of zelfs de uitputting ervan, alsook de sterk stijgende en volatiele grondstofprijzen zijn belangrijke uitdagingen voor maakbedrijven. De coronacrisis en het huidig conflict in Oekraïne hebben dit nogmaals aangetoond. Door behalve op hoogwaardige recyclage ook in te zetten op de levensduurverlenging van producten, waar meer toegevoegde waarde kan gecreëerd worden, verhoogt de competitiviteit van maakbedrijven en kunnen extra jobs gecreëerd worden.

Samen naar een Vlaamse circulaire maakindustrie

Om de circulaire economie in een stroomversnelling te brengen in Vlaanderen werd eind 2020, in de context van Vlaanderen Circulair, een breed partnerschap van bedrijven, beleidsmakers, onderzoekers, middenveldspelers en financiers gestart met de opmaak van een werkagenda (of programma) naar een Vlaamse circulaire maakindustrie. In juli 2021 zijn de resultaten voorgesteld van een voorbereidende studie. Voor de opschaling van circulaire strategieën in de maakindustrie is 15 miljoen euro budget voorzien uit het plan Vlaamse Veerkracht. Hiervoor lanceerde VLAIO reeds verschillende projectoproepen met focus op circulariteit.

Elk van de organisaties uit het partnerschap neemt het engagement om concrete acties of projecten te lanceren om de ambitie in te vullen. Centraal hierin staan het sluiten van materiaalkringlopen, het verlengen van de levensduur van producten en materialen via dienstgebaseerde modellen en het inbedden van circulaire ontwerpprincipes bij onze Vlaamse maakbedrijven. Er zal ingezet worden op prioritaire waardenketens met een hoog circulair potentieel, onder andere de elektronicasector en de machinebouw.

De engagementsverklaring geeft het ecosysteem rond de circulaire maakindustrie in Vlaanderen vorm. Dit ecosysteem zal verschillende keren per jaar samenkomen om kennis en ervaringen te delen over gemeenschappelijke uitdagingen, informatie te delen over lopende en nieuwe projecten, partners bij elkaar te brengen en te netwerken. Een gemeenschappelijke visie zal ontwikkeld worden. In een eerste fase is dit een partnerschap van intermediaire organisaties, maar in een latere fase kunnen ook individuele bedrijven aansluiten.

Ervaren in circulaire economie

Sirris en Agoria zijn al sinds 2016 heel actief in het domein van de circulaire economie. We informeren, helpen bedrijven zelf aan de slag te gaan en brengen bedrijven samen om te leren. Vorig jaar alleen al werden met steun van VLAIO ruim 120 bedrijven via lerende netwerken, masterclasses of individuele begeleiding op weg geholpen met hun circulaire projecten. Agoria blijft ook samen met Sirris volop inzetten op projecten met en voor bedrijven om circulaire businessmodellen en strategieën op het terrein te realiseren.

Ook zin gekregen om de snelweg naar circulaire innovatie te nemen? Meer info hierover vindt u hier!

Benieuwd wat de circulaire economie kan betekenen voor uw bedrijf? Leergierig naar hoe maakbedrijven circulaire strategieën toepassen om toegevoegde waarde te capteren? Tijdens het gratis online event 'RE-VALUE - Realizing circularity in the tech industry' op 31 mei (9:00-11:30) ontdekt u hoe voorlopers uit binnen- en buitenland werk maken van circulaire kansen en leert u van hun best practices. Registreer snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be