Producten van de toekomst zijn energie-efficiënt

11 december 2017
Thomas Vandenhaute

Hoe kunt u energiezuinige producten van de toekomst ontwikkelen? Waarmee moet u rekening houden? Waar zijn er kansen te vinden? Sirris en Agoria komen u tegemoet met de nieuwe whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: wat is belangrijk voor mijn producten?’. 

De Europese Unie heeft zichzelf een aantal heel concrete doelstellingen opgelegd om in de komende jaren de energie-efficiëntie in Europa te verbeteren en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen. Er bestaan hiervoor belangrijke wetgevende kaders en door er vroeg bij te zijn, kunt u hier snel (concurrentieel) voordeel uit halen. 

In de whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: wat is belangrijk voor mijn producten’ vindt u een door experts van Sirris en Agoria opgesteld overzicht van de belangrijkste Europese wetgeving die, met het oog op het bereiken van de doelstellingen, een impact kan hebben op de energie-efficiëntie van uw producten.  

Volgende richtlijnen en verordeningen bieden u opportuniteiten voor uw business:

  • Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG: door uw producten nu energiezuiniger te maken, blijft u de concurrentie een stapje voor.

  • Verordening energie-etikettering (EU)2017/1369: een duidelijke communicatie met de eindgebruiker rond de energieprestaties van uw product is in sommige gevallen verplicht, maar er bestaat ook vrijwillige etikettering waarmee u uw product kan onderscheiden.

  • Richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU en de Richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU: hoe kan uw product bijdragen tot de doelstelling voor energiezuinige gebouwen? Zijn er hefbomen voor uw producten of diensten? Zijn energieaudits ook voor uw bedrijf een meerwaarde? 

Onze experts lichten telkens de belangrijkste elementen van de wetgeving toe, zoals het toepassingsgebied, de procedure en de huidige ontwikkelingen. 

Interesse in deze whitepaper? Klik hier voor uw gratis exemplaar!  

Deze whitepaper past ook in het kader van het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven', waarin we op een consistente manier bedrijven begeleiden aan de hand van correcte metingen een analyse te maken die hen in staat stelt om zowel intern als extern te benchmarken en dit zowel op proces-, machine- als siteniveau.  

(Bron foto: http://www.cofimco.com)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be