Opportuniteiten met robots in maintenance

01 augustus 2017
Case
Bart Verlinden
Peter Paulissen

Wilt u de mogelijkheden van onderhoudsrobots in de procesindustrie ontdekken? Een nieuw interregionaal project biedt u deze mogelijkheid! Grijp nu uw kans en neem deel!

Binnen het door Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerde Smart Tooling-project voor maintenance in de procesindustrie ontwikkelt het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) samen met tien partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Sirris, innovatieve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken.

De ontwikkeling zal gebeuren in zes tot acht op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en twee grote spelers in de procesindustrie. De kennisinstellingen dragen de nodige kennis bij ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (dit zijn eigenaars van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Interesse? Binnenkort organiseren Sirris, Agoria en Bemas samen met de andere projectpartners een algemene infosessie voor de Vlaamse bedrijven rond het project en de vier deelthema's die aan bod zullen komen. Meer nieuws hierover krijgt u later via onze blog en agenda.

Kunt u niet wachten? De komende dagen vinden in Terneuzen al drie briefingsmomenten plaats rond drie verschillende thema's.

  • Op 8 november kunt u meer info krijgen over het thema 'Cleaning voor besloten ruimtes en grote oppervlakken'. Inschrijven voor deze sessie kan hier.
  • Op 9 november komt u alles te weten over de plannen rond UAS (vliegende robots of drones). Registreren kan hier.
  • De derde briefing informeert u over het projectthema 'Inspectierobotica voor besloten ruimtes en leidingen'. Meld u aan via deze link voor de briefingsessie op 11 november!

Voor een briefingsessie rond innovatieve robottoepassingen voor onderhoudswerkplaatsen, het thema waarbij ook Sirris en Bemas betrokken zijn, is het wachten tot het begin van 2017. Meer informatie hierover volgt!


Interreg Vlaanderen-Nederland
 

Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu


Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be