Onze kijk en ondervinding met circulaire economie gebundeld in één whitepaper

19 december 2017
Thomas Vandenhaute

Om het pad naar de circulaire economie voor onze bedrijven te effenen en hen nog beter bij te staan bij hun inspanningen stelden Sirris en Agoria een nieuwe, uitgebreide whitepaper samen. Dit document omvat onder meer een beschrijving van de basisprincipes en voordelen van een circulaire economie, maar ook welke ondersteuning en begeleiding u in staat stellen verdere concrete stappen te zetten.

De circulaire economie is druk besproken, komt aan bod in vele events, workshops, masterclasses, …, maar toch krijgen we steeds weer feedback dat het voor velen te theoretisch blijft en dat de vertaalslag naar de te nemen acties in de praktijk nauwelijks gebeurt. Hier zijn verschillende redenen voor, waaronder dat heel wat ondernemingen de korte- en lange-termijndoelstellingen niet gekoppeld krijgen.

Daarom stelden Sirris en Agoria een verdiepende whitepaper op die meer duidelijkheid moet scheppen en zo een bijdrage kan leveren in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen. Vanzelfsprekend is de situatie in elk bedrijf anders en is er geen ‘one size fits all’-aanpak beschikbaar.

Hoe we tot de inhoud kwamen

We begeleidden de laatste jaren tientallen bedrijven bij hun grote en kleinere stappen in de circulaire economie. We brachten de ervaringen en inzichten die we opdeden in deze reële cases bij elkaar en linkten ze aan de eerder dit jaar verschenen standaard voor de circulaire economie (BS 8001:2017). Deze norm werd ontwikkeld met brede steun van stakeholders en toonaangevende bedrijven in het domein en vormt dus een goede basis om onze belangrijkste inzichten aan te koppelen.

De resultaten van deze inspanningen bundelden we tot een whitepaper. Dit robuuste document focust op het omzetten van de CE-principes van de theorie naar de praktijk in bedrijven. Het bevat onder meer een beschrijving van de basisprincipes, de behoefte aan en voordelen van de transitie naar een circulaire economie,  en u komt erin te weten welke ondersteuning en begeleiding uw organisatie in staat stellen om verdere concrete stappen te zetten. Verschillende concrete cases en voorbeelden illustreren  de praktijk en zijn doorheen de whitepaper te vinden.

Hoewel onze doelgroep de maakbedrijven zijn, kunnen ook andere product- en dienstaanbieders uit de technologische industrie inspiratie vinden in dit document. Kortom, alle bedrijven die starten met circulair ondernemen kunnen er nuttige aanknopingspunten, aanwijzingen en inspiratie in vinden.

Download onze whitepaper

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be